highlight chords
				              [Am]         [Em]  
1.Ai đã đi tới hết chân trời 
      [F]   
Ðầy ắp sóng gió - 
     [C]    
chênh vênh bến bờ 
     [Dm]  
Mà đã thấu hết? 
        [E7]  
Thấu hết chuyện đời? 
 

  [Am]          [Em] 
2.Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ 
       [F]  
Ngầu đắng khoé mắt 
       [C]  
Oằn cong lưng trần 
     [Dm]  
Mà đã thấu hết? 
        [E]   
Thấu hết chuyện đời? 
 

   
Ref: 
 

 [Am]           [Em]      
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời 
  [Am]           [Em]       [Am]  
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mìnhthấu hết. 
  [Dm]        [F]  
Làm được gì? và đã có gì? 
    [F]      [E]  
chỉ học đòi thói chê bai 
  [F]            
Đời khờ chẳng biết thânmình 
 

  [F]    [E]    [Am] 
Hình hài chỉ là con số O 
  [F]    [E]    [Am] 
Hình hài chỉ là con số O 
  [E]  [Am] 
con số O. 
 

   [Am]             [Em]  
1.Hãy nuốt trôi hết thuốc đắng dã tật 
      [F]   
Này hãy gắng sống 
      [C]   
Biết ta biết người 
       [Dm]  
Ðời chưa thấu hết 
      [E7]  
Xin hãy kiệm lời 
 

  [Am]          [Em]   
2.Ai đã qua phút sống chân thành 
      [F]        [C]  
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt 
       [Dm] 
Đời chưa thấu hết 
       [E]  
Xin hãy kiệm lời 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con số không -Bức Tường

				              [Am]         [Em]  
1.Ai đã đi tới hết chân trời 
      [F]   
Ðầy ắp sóng gió - 
     [C]    
chênh vênh bến bờ 
     [Dm]  
Mà đã thấu hết? 
        [E7]  
Thấu hết chuyện đời? 
 

  [Am]          [Em] 
2.Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ 
       [F]  
Ngầu đắng khoé mắt 
       [C]  
Oằn cong lưng trần 
     [Dm]  
Mà đã thấu hết? 
        [E]   
Thấu hết chuyện đời? 
 

   
Ref: 
 

 [Am]           [Em]      
Có Những con người mới đôi ba tuổi đời 
  [Am]           [Em]       [Am]  
Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mìnhthấu hết. 
  [Dm]        [F]  
Làm được gì? và đã có gì? 
    [F]      [E]  
chỉ học đòi thói chê bai 
  [F]            
Đời khờ chẳng biết thânmình 
 

  [F]    [E]    [Am] 
Hình hài chỉ là con số O 
  [F]    [E]    [Am] 
Hình hài chỉ là con số O 
  [E]  [Am] 
con số O. 
 

   [Am]             [Em]  
1.Hãy nuốt trôi hết thuốc đắng dã tật 
      [F]   
Này hãy gắng sống 
      [C]   
Biết ta biết người 
       [Dm]  
Ðời chưa thấu hết 
      [E7]  
Xin hãy kiệm lời 
 

  [Am]          [Em]   
2.Ai đã qua phút sống chân thành 
      [F]        [C]  
Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt 
       [Dm] 
Đời chưa thấu hết 
       [E]  
Xin hãy kiệm lời 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com