1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con số không -Bức Tường

Cuộn trang

[Am] [Em] 1.Ai đã đi tới hết chân trời [F] Ðầy ắp sóng gió - [C] chênh vênh bến bờ [Dm] Mà đã thấu hết? [E7] Thấu hết chuyện đời? [Am] [Em] 2.Ai dấn thân thấm đẫm bụi hồ [F] Ngầu đắng khoé mắt [C] Oằn cong lưng trần [Dm] Mà đã thấu hết? [E] Thấu hết chuyện đời? Ref: [Am] [Em] Có Những con người mới đôi ba tuổi đời [Am] [Em] [Am] Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mìnhthấu hết. [Dm] [F] Làm được gì? và đã có gì? [F] [E] chỉ học đòi thói chê bai [F] Đời khờ chẳng biết thânmình [F] [E] [Am] Hình hài chỉ là con số O [F] [E] [Am] Hình hài chỉ là con số O [E] [Am] con số O. [Am] [Em] 1.Hãy nuốt trôi hết thuốc đắng dã tật [F] Này hãy gắng sống [C] Biết ta biết người [Dm] Ðời chưa thấu hết [E7] Xin hãy kiệm lời [Am] [Em] 2.Ai đã qua phút sống chân thành [F] [C] Vị đắng đã thấm sẽ thấy vị ngọt [Dm] Đời chưa thấu hết [E] Xin hãy kiệm lời

Video hướng dẫn