1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Sò Lông

Cuộn trang

Con [Am]sò lông, con [Am]sò lông Nó [Fmaj7]ngóng trông, nó [Fmaj7]ngóng trông Dưới [G]đáy sông, dưới [Esus4]đáy sông Cầu Bông [Am] Con [Am]sò lông, con [Am]sò lông Nó [Fmaj7]lắc mông, nó [Fmaj7]lắc mông Nó [G]ngóng trông Con [Esus4]cá bông dưới Sông [Am]cầu Bông Con [Am]sò lông Nó không giống [Am]con công Nó không giống [G]con rồng Nó không giống [Em]con ong Vì nó là con [Am]sò lông Nó không giống [Am]con nhộng Nó không giống [G]con nòng nọc Nó không giống [Em]con cua đồng Vì nó là con [Am]sò lông

Video hướng dẫn