highlight chords
Con [Am]sò lông, con [Am]sò lông
Nó [Fmaj7]ngóng trông, nó [Fmaj7]ngóng trông
Dưới [G]đáy sông, dưới [Esus4]đáy sông
Cầu Bông [Am]
Con [Am]sò lông, con [Am]sò lông
Nó [Fmaj7]lắc mông, nó [Fmaj7]lắc mông
Nó [G]ngóng trông
Con [Esus4]cá bông dưới Sông [Am]cầu Bông
Con [Am]sò lông
Nó không giống [Am]con công
Nó không giống [G]con rồng
Nó không giống [Em]con ong
Vì nó là con [Am]sò lông
Nó không giống [Am]con nhộng
Nó không giống [G]con nòng nọc
Nó không giống [Em]con cua đồng
Vì nó là con [Am]sò lông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con Sò Lông

Nhật Cường
Con [Am]sò lông, con [Am]sò lông
Nó [Fmaj7]ngóng trông, nó [Fmaj7]ngóng trông
Dưới [G]đáy sông, dưới [Esus4]đáy sông
Cầu Bông [Am]
Con [Am]sò lông, con [Am]sò lông
Nó [Fmaj7]lắc mông, nó [Fmaj7]lắc mông
Nó [G]ngóng trông
Con [Esus4]cá bông dưới Sông [Am]cầu Bông
Con [Am]sò lông
Nó không giống [Am]con công
Nó không giống [G]con rồng
Nó không giống [Em]con ong
Vì nó là con [Am]sò lông
Nó không giống [Am]con nhộng
Nó không giống [G]con nòng nọc
Nó không giống [Em]con cua đồng
Vì nó là con [Am]sò lông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com