1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn thấy mặt người

Trịnh Công Sơn
Còn thấy mặt người
Nguồn: hopamviet.com