1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột

Cuộn trang

Gặp lại em [C] mùa mưa con đường xưa đẩy [G] rồi Gặp lại em [C] nhịp chiêng che rượu nghiêng [G] đến mời [G]Ánh mắt đấy tiếng nói ấy thuơng thuơng [D] hoài [G]Nắng thế đấy gió thế đấy không vơi [D] đầy lời chào [C] như xưa ..nụ cười [Em] như xưa ..nhịp gùi [D] đong đưa ……Im tiếng………. Vẫn như ngày nào... ta [G] yêu nhau thi về Buôn Ma Thuột… [Em] [G] Còn thương nhau thì về Buôn Ma Thuột …..[Em] Em [C] cao nguyen [G] huyền thoại em[C] cao nguyên [G]cỏ dại Một cao nguyên [C] ở trong tôi [G] vừa thật gần [C] vừa xa xôi [G]....[D] ế Có cái nắng [C] có cái gió [D] có nỗi nhớ [Em] không mang tên [D] không mang tên người [G] ơi... __________________

Video hướng dẫn