highlight chords
				                         [Dm]  
Đêm nay thu sang cùng heo may 
       [Bb]        
Đêm nay sương lam mờ chân mây 
       [Dm]       [F]   
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng 
        [A7]      [Dm]  
Như nhớ thương ai trùng tơ lòng 
 

              [Dm]  
Trong cây hơi thu cùng heo may 
     [Bb]        
Vi vu qua muôn cành mơ say 
      [Dm]       [F]  
Miền xa lời gió vang thông ngàn 
       [A7]     [Dm]  
Ai oán thương ai tàn mơ vàng 
 

        [Bb]  
Lướt theo chiều gió 
    [Dm]         [F]   
Một con thuyền, theo trăng trong 
            
Trôi trên sông thương, 
       [Dm]  
nước chảy đôi dòng 
 

      [Bb]  
Biết đâu bờ bến 
     [Dm]        [F]  
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu 
           
Trên con sông thương, 
         [Dm]  
nào ai biết nông sâu? 
 

           
Nhớ khi chiều sương, 
   [A7]       [Dm]   
cùng ai trắc ẩn tấm lòng. 
           
Biết bao buồn thương, 
             [A7]  
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng 
 

           
Bến mơ dù thiết tha, 
          [Dm]  
Thuyền ơi đừng chờ mong 
 

       [Bb]   
Ánh trăng mờ chiếu, 
    [Dm]        [F]   
Một con thuyền trong đêm thâu 
       [A7]  
Trên sông bao la, 
         [Dm]  
Thuyền mơ bến nơi đâu. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con thuyền không bến - Tùng Dương

				                         [Dm]  
Đêm nay thu sang cùng heo may 
       [Bb]        
Đêm nay sương lam mờ chân mây 
       [Dm]       [F]   
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng 
        [A7]      [Dm]  
Như nhớ thương ai trùng tơ lòng 
 

              [Dm]  
Trong cây hơi thu cùng heo may 
     [Bb]        
Vi vu qua muôn cành mơ say 
      [Dm]       [F]  
Miền xa lời gió vang thông ngàn 
       [A7]     [Dm]  
Ai oán thương ai tàn mơ vàng 
 

        [Bb]  
Lướt theo chiều gió 
    [Dm]         [F]   
Một con thuyền, theo trăng trong 
            
Trôi trên sông thương, 
       [Dm]  
nước chảy đôi dòng 
 

      [Bb]  
Biết đâu bờ bến 
     [Dm]        [F]  
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu 
           
Trên con sông thương, 
         [Dm]  
nào ai biết nông sâu? 
 

           
Nhớ khi chiều sương, 
   [A7]       [Dm]   
cùng ai trắc ẩn tấm lòng. 
           
Biết bao buồn thương, 
             [A7]  
thuyền mơ buồn trôi xuôi dòng 
 

           
Bến mơ dù thiết tha, 
          [Dm]  
Thuyền ơi đừng chờ mong 
 

       [Bb]   
Ánh trăng mờ chiếu, 
    [Dm]        [F]   
Một con thuyền trong đêm thâu 
       [A7]  
Trên sông bao la, 
         [Dm]  
Thuyền mơ bến nơi đâu. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com