1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con thuyền không bến

Cuộn trang

Đêm nay thu [A7] sang cùng heo [Dm] may Đêm nay sương [Gm] lam mờ chân mây [Dm] Thuyền ai lờ [F] lững trôi xuôi [Dm] dòng Như nhớ thương [C] ai chùng tơ [Dm] lòng Trong cây hơi [A7] thu cùng heo [Dm] may Vi vu qua [Gm] muôn cành mơ say [Dm] Miền xa lời [F] gió vang thông [Dm] ngàn Ai oán thương [C] ai tàn mơ [Dm] màng [Dm] Lướt theo chiều [Bb] gió Một con thuyền, theo trăng [Dm] trong Trôi trên sông [Bb]Thương nước chảy đôi [Dm] dòng [Dm] Biết đâu bờ [Bb] bến Thuyền ơi thuyền trôi nơi [Dm] đâu Trên con sông [F] thương Nào ai biết nông [Dm] sâu Nhớ khi chiều [Dm] sương cùng ai trắc [Bb] ẩn tấm lòng [Dm] Biết bao buồn thương thuyền [Bb] mơ buồn trôi xuôi [Dm] dòng Bến mơ dù thiết [Gm] tha thuyền [A7] ơi đừng chờ [Dm] mong [Dm] Ánh trăng mờ [Bb] chiếu một con thuyền trong đêm [Dm] thâu Trên sông bao [Bb] la thuyền mơ [F] bến nơi [Dm] đâu

Video hướng dẫn