1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Còn tiếng hát gửi người

Cuộn trang

Version 1: 1. Còn [Am] tiếng hát ta [C] ru đời, ru [F] người, ru [E7] hời Rồi nghe [Dm] như một tiếng [G] khóc lẻ [C] loi [E7] Hồn có [Am] lúc khói hương [Dm] bay tình có [G] lúc như đèn [C] soi Chập chờn đâu [E] đấy còn vọng tiếng chân [E7] người 2. Thầm [Am] bước tới kêu [C] rêu hoài đêm [F] trăng động gót [E7] hài Từng cơn [Dm] mưa về trôi [G] lá vàng [C] rơi [E7] Còn tiếng [Am] hát ngát trên [Dm] môi và nước [G] mắt thay ngày [C] vui Một lần tình xa là vĩnh [E7] viễn xa [Am] người ĐK: Người đi đã quá [G] xa chỉ còn ta với bóng [C] ta Và mùi [F] hương đã hoá [Dm] ra hương mê [E7] người hương nay lạnh [Am] giá Này em cánh [G] gió qua còn thoảng hương chăn [C] gối xưa Một vì [Dm] sao vừa nghe vỡ nát trong tâm [E7] hồn anh mềm như [Am] tơ 3. Tình [Am] dẫu cố nuôi cho [C] dài thương cho [F] hồn rã [E7] rời Đành xem [Dm] như là một [G] giấc mộng [C] thôi [E7] Chợt thức [Am] giấc ngó quanh [Dm] đời chỉ thấy [G] bóng em tạnh [C] hơi Một lần xa nhau là ta [E7] mất nhau [Am] rồi ---------------------- Version 2: 1. Còn [Am] tiếng hát ta [C] ru đời, ru [F] người, ru [E7] hời Rồi nghe [Dm] như một tiếng [G] khóc lẻ [C] loi [E7] Hồn có [Am] lúc khói hương [Dm] bay tình có [G] lúc như đèn [C] soi Chập chờn đâu [E] đấy còn vọng tiếng chân [E7] người 2. Thầm [Am] bước tới kêu [C] rêu hoài đêm [F] trăng động gót [E7] hài Từng cơn [Dm] mưa về trôi [G] lá vàng [C] rơi [E7] Còn tiếng [Am] hát ngát trên [Dm] môi và nước [G] mắt thay ngày [C] vui Một lần tình xa là vĩnh [E7] viễn xa [Am] người ĐK: Người đi đã quá [G] xa chỉ còn ta với bóng [C] ta Và mùi [F] hương đã hoá [Dm] ra hương mê [E7] đời hương nay lạnh [Am] giá Tình em như [G] gió qua còn thoảng hương chăn [C] gối xưa Một vì [Dm] sao vừa nghe vỡ trong tâm [E7] hồn anh mềm như [Am] tơ 3. Tình [Am] dẫu nuôi cho [C] dài thương cho [F] hồn rã [E7] rời Đành xem [Dm] như là một [G] giấc mộng [C] thôi [E7] Còn tiếng [Am] hát đã trót [Dm] trao người hãy [G] giữ cho đời [C] sau Một ngày nào đó thành tiếng [E7] khóc ban [Am] đầu

Video hướng dẫn