1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con tin chúa ơi

Cuộn trang

1. Thời gian qua [F] mau mà còn [Dm] đây bao nỗi u [Am] buồn [D7] Cuộc đời hôm [Gm] nay cho bao [C7] nhiêu tuổi hờn đắng [F] cay Một đời miệt [Bb] mài lầm [Gm] than dãi dầu sớm [Am] hôm Bao năm [Dm] tháng con mỏi [Gm] mòn tình Ngài [C7] thương vẫn vuông [F] tròn Niềm [C7] cậy trông Chúa thương đời [F] con ĐK: Con tin [Bb] Chúa ơi, Chúa chính [Gm] là niềm vui của [F] con Tình Ngài đỡ [Dm] nâng cho con [C7] qua muôn ngàn nguy [F] khó Con tin Chúa [Bb] ơi, Chúa chính [Gm] là niềm an ủi [F] con Ngài hằng chở [Dm] che cho con [C7] thoát những ngày tối [F] tăm 2. Rồi bao lo [F] toan mà đời [Dm] con sao mãi ê [Am] chề [D7] Tình người hôm [Gm] qua sao hôm [C7] nay tựa làn khói [F] bay Và tình đời [Bb] này đổi [Gm] thay như một giấc [Am] mơ Con xin [Dm] Chúa thương con [Gm] nhiều dù đời [C7] con đớn đau trăm [F] chiều Nguồn ủi [C7] an Chúa là tình [F] yêu 3. Dù hôm nay [F] đây đường trần [Dm] ai vương vấn bên [Am] lòng [D7] Tình Ngài bao [Gm] dung luôn cho [C7] con trọn niềm tín [F] trung Dù đường còn [Bb] dài ngày [Gm] mưa đêm buồn mãi [Am] thôi Con [D] luôn vững tin nơi [Gm] Ngài dù đời [C7] con sống trong u [F] hoài Tình đời [C7] luôn chiếu soi ngày [F] mai 4. Trần gian hôm [F] nay dù đổi [Dm] thay như lá trên [Am] cành [D7] Tình đời như [Gm] vôi cho con trông [C7] cậy một Chúa [F] hôi Tình Ngài nhiệm [Bb] mầu dìu [Gm] con qua từng tháng [Am] năm Con luôn [Dm] bước trong ân [Gm] tình ngài gọi [C7] con sống trong an [F] bình Ngài chờ [C7] con giửa ánh bình [F] minh

Video hướng dẫn