1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con vào Thánh đường

Cuộn trang

1. Con vào thánh [Am] đường tham dự [C] lễ Ước muốn gặp [F] Chúa, Chúa trong [Am] tâm Từ bi bác ái theo lời [Dm] Chúa Tha thứ cho [C] con những lỗi lầm 2. Con vào thánh [Am] đường tâm tình với [E7] Chúa Mến Chúa yêu [Am] người giữ giới răn Giàu sang phú quý đều vô [C] nghĩa [Dm] Vẫn nhớ mai [E7] này con trở thành bụi [A] tro [E7] ĐK: Đời con [A] nay hiến dâng cho Chúa An lành vui [Bm] sống Chúa ban [E7] cho Dâng lên lễ [C#m] vật hy sinh cao [E7] quý Bỏ mặc trần gian đa đoan lắm ưu [A] phiền 3. Con vào thánh [Am] đường nhìn ngắm [C] Chúa Đời con là [F] sắc sắc không [Am] không Có không không có, đều không [C] có Chỉ có chăng [E7] con một tấm [Am] lòng

Video hướng dẫn