1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con với Mẹ

Phạm Trung - Thơ: ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận
Nguồn: thanhcavietnam.net