1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con xin dâng mẹ

Cuộn trang

Mẹ [C] ơi trước nhan [F] mẹ con dâng về [Em] mẹ [Dm] Một tràn [C] hoa mân [F] côi và ngàn lời [G] ca chan chứa tình [C] yêu [G] Lời [C] con tiếng ca [F] hoà dâng lên mẹ [Em] hiền [Dm] Tựa ngàn [C] hoa thắm [F] tươi xin dâng lên [G] mẹ thương [C] yêu. ĐK1: Trong khi an [C] vui con dâng lên [F] mẹ Tình yêu xin [Dm] dâng trọn niềm yêu [C] mến [Em] Khi con cô đơn xin dâng về [C] mẹ Đợi những gian [G] truân mẹ sẽ ủi [C] an. ĐK2: Trong khi âu [C] lo xin dâng lên [F] mẹ Lời yêu con [Dm] dâng trong niềm phò [C] thác [Em] Khi con bơ vơ trên nơi gian [C] trần Nhìn ánh sao [G] mai kêu khấn mẹ [C] yêu. ĐK3: Trên nơi dương [C] gian con luôn trông [F] mẹ Đời con quên [Dm] đi những ngày trống [C] vắng [Em] Đêm đêm mênh mông con kêu xin [C] mẹ Tình mến cao [G] dâng chan chứa hồn [C] con. ĐK4: Không ai trung [C] kiên tin yêu nơi [F] mẹ Nguồn vui bao [Dm] la chan hoà kiếp [C] sống [Em] Con tim thương yêu xin dâng cho [C] mẹ Tình mến trung [G] trinh không lúc nhạt [C] phai.

Video hướng dẫn