Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con xin sám hối

Cuộn trang

1. Bao đời con tăm [Am] tối, tham đắm sân si [Dm] hoài Con thành tâm sám [G] hối, tội lỗi con tạo [C] ra Với trái tim vị [Dm] tha, Quán Thế Âm Bồ [F] Tát Cứu vớt con một [E7] phen, vượt thoát cơn ưu [Am] phiền. ĐK: Bao năm lênh [Am] đênh, chìm nổi thấy đâu bình [Dm] yên Hơn thua đua [G] tranh, được mất khổ đau triền [C] miên Con nay quy [F] y, thề trước tấm gương Tự [G] Tôn Tu hành niệm Phật tinh [E7] tấn. Gieo câu yêu [Am] thương, từ ái tới nơi vực [Dm] sâu Thêm câu Nam [G] mô, thề quyết nhất tâm bền [C] lâu Cho ta tin [F] sâu, Phật Pháp xoá tan niềm [G] đau Xây [E7] đời sáng tươi nhiệm [Am] màu. 2. Quay về thôi em [Am] nhé, cho trái tim thanh [Dm] tịnh Cho nụ hoá môi [G] hé tươi thắm như mùa [C] xuân Toả ngát hương gần [Dm] xa, nối kết duyên tình [F] ta Vĩnh viễn xa đường [E7] ma, cùng bước theo Phật [Am] Đà.