1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Con yêu (Anak - Child)

Cuộn trang

[Em] đã lỡ bước đến chốn nơi nào
[C] cho mây đen bao kín bầu trời
[D] Con yêu ơi, con yêu hãy quay về [Em] đây

[Em] đời có quá đắng, quá xót xa nhiều
Tình [C] yêu đam mê khiến quá điên dại
[D] Con yêu ơi, con yêu hãy quay về [Em] đây

Hãy quay [C] về nhìn lại mình
Nhìn lại dòng [D] sông, và dòng tóc điểm [Em] sương
Hãy quay [C] về để một lần được nhìn
Một lần được [D] nghe lời mẹ hiền ru thiết [Em] tha

Mẹ [Em] làm suối tắm mát những tháng năm dài
Làm [C] sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền
[D] mây xanh bao quanh cho cuộc đời [Em] con

Mẹ là [Em] nắng ấm áp toả xuống con đường
[C] Cho con thơ tiếng nói ban đầu
[D] Có tiếng khóc, tiếng hát bước chân đầu [Em] tiên

Chốn thiên [C] đường cuộc đời này
Cuộc đời của [D] con là một dòng sông thiết [Em] tha
Chốn thiên [C] đường cuộc đời này
Cuộc đời của [D] con là dòng suối mát [Em] trong

----------------------------------------

When [Em] you were born into this world
Your [C] mom and dad saw a dream unfurled
A [D] dream comes true, the answer to their [Em] prayer
You [Em] were to them a special child
You [C] gave them joy everytime you smiled
Each [D] time you cry, they"re at your side to [Em] care

Child you don"t [C] know
You"ll never know how far they [D] go
To give you all their love can [Em] give
To see you [C] through and got it through
They"ll die for [D] you if they must see you [Em] live

How [Em] many seasons came and went
So [C] many years that now "s been spent
But [D] time ran fast
And now at last you"re [Em] strong
Now [Em] what has gotten over you
You [C] seem to hate what your parents do
Speak [D] out your mind
Why do you find them [Em] wrong

And [Em] now that your parents"ve gone and stray
Child [C] you don"t know what you do or say
You"re [D] so alone, no friends are on your [Em] side
Child [Em] as you now break down in tears
Left [C] them cry the way you"re fear
Where [D] must you go, their arms they open [Em] wide

--------------------------------

Nong [Em] isilang ka sa mundong ito la- [C] king tuwa ng magulang mo
At [D] ang kamay nila ang iyong [Em] ilaw

At [Em] ang nanay at tatay mo"y [C] di malaman ang gagawin
Mi- [D] namasdan pati pagtulog [Em] mo

At sa ga- [C] bi"y napupuyat ang iyong na- [D] nay sa pagtimpla ng gatas [Em] mo
At sa u- [C] maga nama"y kalong ka ng i- [D] yong amang tuwang-tuwa sa [Em]"yo.

Ngayon [Em] nga"y malaki ka na ang [C] nais mo"y maging malaya
[D] Di man sila payag walang magaga- [Em] wa

Ikaw [Em] nga"y biglang nagbago nag- [C] ing matigas ang iyong ulo
At [D] ang payo nila"y sinuway [Em] mo

Di mo [C] man lang inisip na ang kani [D] lang ginagawa"y para sa [Em] "yo
Pagkat [C] ang nais mo"y masunod ang layaw [D] mo, di mo sila pinapan- [Em] sin

Nagda- [Em] an pa ang mga araw at [C] ang landas mo"y naligaw
I-[D] kaw ay nalulong sa masamang bi- [Em] syo

At ang [Em] una mong nilapitan ang [C] "yong inang lumuluha
At [D] ang tanong, "Anak, ba"t ka nagkagan- [Em] yan?"

At ang i- [C] yong mga mata"y biglang [D] lumuha ng di mo napapan- [Em] sin
Pagsisi- [C] si ang sa isip mo"t nalaman [D] mong ika"y nagkama- [Em] li

Video hướng dẫn