highlight chords
Capo ngăn 6
Điệu:
[Am], [C], [D] là XXL LXL
[F] là XX
[E] là X
--------------
Intro + Verse + Chorus
[Am] [C] [D] [F] [E]
---------------------
Lyrics
It's time for me to take it
I'm the boss right now
Not gonna fake it
Not when you go down
'Cause this is my game
And you better come to play
I used to hold my freak back
Now I'm letting go
I make my own choice
Bitch, I run this show
So leave the lights on
No, you can't make me behave
So you say I'm complicated
That I must be outta my mind
But you've had me underrated
Rated, rated
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
It's time to get the chains out
Is your tongue tied up?
'Cause this is my ground
And I'm dangerous
And you can get off
But it's all about me tonight
So you say I'm complicated
That I must be outta my mind
But you've had me underrated
Rated, rated
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
So you say I'm complicated
But you've had me underrated
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Confident

Demi Lovato
Capo ngăn 6
Điệu:
[Am], [C], [D] là XXL LXL
[F] là XX
[E] là X
--------------
Intro + Verse + Chorus
[Am] [C] [D] [F] [E]
---------------------
Lyrics
It's time for me to take it
I'm the boss right now
Not gonna fake it
Not when you go down
'Cause this is my game
And you better come to play
I used to hold my freak back
Now I'm letting go
I make my own choice
Bitch, I run this show
So leave the lights on
No, you can't make me behave
So you say I'm complicated
That I must be outta my mind
But you've had me underrated
Rated, rated
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
It's time to get the chains out
Is your tongue tied up?
'Cause this is my ground
And I'm dangerous
And you can get off
But it's all about me tonight
So you say I'm complicated
That I must be outta my mind
But you've had me underrated
Rated, rated
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
So you say I'm complicated
But you've had me underrated
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?
What's wrong with being, what's wrong with being
What's wrong with being confident?

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com