1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Công chúa Huyền Trân

Cuộn trang

Intro: [Am] [F] [G] [C] - [Am] [Dm] [G] [Em] [Am] [Am] [Dm] [G] [C] - [C] [F] [G] [Em] [Am] Công chúa Huyền [Am] Trân sắc hoa thần [F] tiên Một đời hy [G] sinh cho [Am] đất Việt [Dm] ta Vì dựng đại [F] nghiệp [G] mở mang bờ [C] cõi Cuộc tình phải [Em] nỡ xa người mình [Am] yêu Vâng lời vua [Dm] cha đã thành [G] hôn cùng [Em] vua Chiêm Chế [Am] Mân [Em] Non nước người [Am] thương cách xa biệt [F] ly Nghìn trùng mêng [G] mông [Am] không bóng người [Dm] thân Rồi vào một [F] ngày [G] Chế Mân đã [C] chết Nàng bị phải [Em] bước lên giàn hỏa [Am] thiêu Vua Trần Anh [Dm] Tông sai Trần Khắc [G] Chung [Em] cứu nàng trở [Am] về Tướng Trần Khắc [Dm] Chung người tình bao [G] năm của nàng Huyền [C] Trân Qua nước Chiêm [F] Thành làm lễ chiêu [Em] hồn cho vu Chế [Am] Mân Thuyền nàng Huyền [F] Trân phải ra bể [Dm] khơi [Em] thi hành lễ [Am] tế Chàng bèn kiệu [Dm] thương để cứu Huyền [G] Trân thoát [Em] cảnh nguy [Am] nan * Tướng Trần Khắc [Dm] Chung cùng người yêu [G] xưa trở về trời [C] Nam Mây nước cao [F] vời buồm gió căng [Em] tròn ra nơi đảo [Am] xa Dòng đời Huyền [F] Trân thảnth thơi bể [Dm] trong [Em] chan hòa hạnh [Am] phúc Rồi một năm [Dm] sau sẽ sống bình [G] yên trờ [Em] về thành [Am] đô Công chúa Huyền [Am] Trân tiếng vang nghìn [F] năm Một mình [G] ra đi [Am] không tiếng thở [Dm] than Cuộc tình khổ [F] đau [G] đổi châu Ô, [C] Lý Người yêu đau [Em] xót cũng đành lìa [Am] xa Nên ngìn năm [Dm] sau chuyện tình của [G] nàng day dứt tim [C] người [Am] Lòng người Việt [Dm] Nam đời sau phải [G] nhớ Chuyện tình muôn [Em] thuở của công [F] chúa [Em] Huyền [Am] Trân

Video hướng dẫn