1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cong dâng Chúa - Lễ dâng

Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh

Nguồn: thanhcavietnam.net