highlight chords
				             [Cm] [Ab] [G] [Cm] 
- - - 
 [Ab] [G] [Cm] 
- - 
 

   

  [Ab] [G]     [Cm]  
Baby , I"m so into you 
       [Ab]     [G]     [Cm]        
You got that something. What can I do 
   [Ab]   [G]  [Cm]                       
Baby, you spin me around 
       [Ab]        [G]     [Cm]  
The Earth is movin, but I can"t feel the ground 
          

     [Ab] [G]   [Cm]                 
Ev"ry time you look at me 
         [Ab] [G]   [Cm]             
My heart is jumpin , it "s easy to see 
    [Ab]    [G]    [Cm]                 
Lovin" you means so much more 
         [Ab]   [G]  [Cm]   
More than anything I ever felt before. 
         

       [Ab]        
You drive me c razy 
   [G]   [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]    [G]  [Cm]  
Im so excited , I"m in too deep 
                  

  [Bb/D]   [Ab]    [Bb]    [Eb]                     
You drive me crazy, but it feels alright 
  [Cm]      [Ab]       [G]  [Cm]  
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
 

 [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
 [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
           

     [Ab]    [G]   [Cm]               
Tell Me, you"re so into me 
       [Ab]    [G]    [Cm]           
That i"m the only one you will see 
     [Ab]   [G]    [Cm]                  
Tell me, i"m not in the blue 
       [Ab]     [G]     [Cm]  
That i"m not wastin, my feelings on you 
           

    [Ab]      [G]  [Cm]                 
Lovin" you means so much more 
         [Ab]   [G]  [Cm]   
More than anything I ever felt before. 
          

      [Ab]          
You drive me crazy 
   [G]   [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]   [G]  [Cm]                    
Im so excited , I"m in too deep 
       [Ab]   [Bb]   [Bb/D] [Eb]                     
You drive me crazy, but it feels alright 
  [Cm]    [Ab] [G]         [Cm]   
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
 

   [Eb]          
Crazy , I just can"t sleep 
                          
I"m so excited, I"m in too deep 
   [Bmaj7] [Bbm7] [Ebm7] [B]            
Crazy , But it feels alright 
     A#7sus   [Bb7]  
Every Day and Every Night 
 [Cm] [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
 [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
          

      [Ab]          
You drive me crazy 
 [G]     [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]   [G]  [Cm]                   
Im so excited , I"m in too deep 
      [Ab]   [Bb]  [Eb]   [Bb/D]                    
You drive me crazy, but it feels alright 
  [Cm]        [Ab]      [G]  [Cm]  
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
         

       [Ab]          
You drive me crazy 
 [G]     [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]   [G]  [Cm]                    
Im so excited , I"m in too deep 
         [Ab]  [Bb] [Eb]  [Bb/D]                    
You drive me crazy , but it feels alright 
  [Cm]        [Ab]     [G]  [Cm]  
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
             

  [Ab]     [Fm7]     [G]   [Cm]   
Baby Thinkin of you keeps me up all night 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Crazy - Britney Spears

				             [Cm] [Ab] [G] [Cm] 
- - - 
 [Ab] [G] [Cm] 
- - 
 

   

  [Ab] [G]     [Cm]  
Baby , I"m so into you 
       [Ab]     [G]     [Cm]        
You got that something. What can I do 
   [Ab]   [G]  [Cm]                       
Baby, you spin me around 
       [Ab]        [G]     [Cm]  
The Earth is movin, but I can"t feel the ground 
          

     [Ab] [G]   [Cm]                 
Ev"ry time you look at me 
         [Ab] [G]   [Cm]             
My heart is jumpin , it "s easy to see 
    [Ab]    [G]    [Cm]                 
Lovin" you means so much more 
         [Ab]   [G]  [Cm]   
More than anything I ever felt before. 
         

       [Ab]        
You drive me c razy 
   [G]   [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]    [G]  [Cm]  
Im so excited , I"m in too deep 
                  

  [Bb/D]   [Ab]    [Bb]    [Eb]                     
You drive me crazy, but it feels alright 
  [Cm]      [Ab]       [G]  [Cm]  
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
 

 [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
 [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
           

     [Ab]    [G]   [Cm]               
Tell Me, you"re so into me 
       [Ab]    [G]    [Cm]           
That i"m the only one you will see 
     [Ab]   [G]    [Cm]                  
Tell me, i"m not in the blue 
       [Ab]     [G]     [Cm]  
That i"m not wastin, my feelings on you 
           

    [Ab]      [G]  [Cm]                 
Lovin" you means so much more 
         [Ab]   [G]  [Cm]   
More than anything I ever felt before. 
          

      [Ab]          
You drive me crazy 
   [G]   [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]   [G]  [Cm]                    
Im so excited , I"m in too deep 
       [Ab]   [Bb]   [Bb/D] [Eb]                     
You drive me crazy, but it feels alright 
  [Cm]    [Ab] [G]         [Cm]   
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
 

   [Eb]          
Crazy , I just can"t sleep 
                          
I"m so excited, I"m in too deep 
   [Bmaj7] [Bbm7] [Ebm7] [B]            
Crazy , But it feels alright 
     A#7sus   [Bb7]  
Every Day and Every Night 
 [Cm] [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
 [Ab] [G] [Cm] 
.  . 
          

      [Ab]          
You drive me crazy 
 [G]     [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]   [G]  [Cm]                   
Im so excited , I"m in too deep 
      [Ab]   [Bb]  [Eb]   [Bb/D]                    
You drive me crazy, but it feels alright 
  [Cm]        [Ab]      [G]  [Cm]  
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
         

       [Ab]          
You drive me crazy 
 [G]     [Cm]              
I just cant sleep 
       [Ab]   [G]  [Cm]                    
Im so excited , I"m in too deep 
         [Ab]  [Bb] [Eb]  [Bb/D]                    
You drive me crazy , but it feels alright 
  [Cm]        [Ab]     [G]  [Cm]  
Baby , thinkin" of you keeps me up all night 
             

  [Ab]     [Fm7]     [G]   [Cm]   
Baby Thinkin of you keeps me up all night 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com