highlight chords
1. This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] just can't [C] handle [G] it
This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] must get [C] round to [G] it
I ain't [D] ready. [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love.

2. This [D] thing [Dsus4] (this thing) [D] called love [Dsus4] (called love)
it [G] cries (like a baby) in a [C] cradle all [G] night. 
It [D] swings, [Dsus4] it jives, it [G] shakes all over like a [C] jelly [G] fish.
I kinda [D] like it [Bb] crazy little [C] thing called [D] love

Chorus: There goes my [G] baby she [C] knows how to [G] Rock n' Roll.
She drives me [Bb] crazy she gives me [E] hot and cold [A] fever
then she [F] leaves me in a cool, cool sweat [E][A]

3. I gotta [D] be [Dsus4] cool, relax, get-[G] hip, get on [C] my [G] tracks.
Take a [D] back [Dsus4] seat, hitch-[G] hike, and take [C] a long [G] ride 
On my [C] motor [G] bike 
Until I'm [D] ready [Bb] crazy little [C] thing called [D] love

Solo Chords: [Bb] [D] [Bb][E] [A] [F][E] [A]

3. I gotta [D] be [Dsus4] cool, relax, get-[G] hip, get on [C] my [G] tracks.
Take a [D] back [Dsus4] seat, hitch-[G] hike, and take [C] a long [G] ride 
On my [C] motor [G] bike 
Until I'm [D] ready [Bb] crazy little [C] thing called [D] love

1. This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] just can't [C] handle [G] it
This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] must get [C] round to [G] it
I ain't [D] ready. [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love.

* [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love, [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love …
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Crazy little thing called love

Freddie Mercury
1. This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] just can't [C] handle [G] it
This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] must get [C] round to [G] it
I ain't [D] ready. [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love.

2. This [D] thing [Dsus4] (this thing) [D] called love [Dsus4] (called love)
it [G] cries (like a baby) in a [C] cradle all [G] night. 
It [D] swings, [Dsus4] it jives, it [G] shakes all over like a [C] jelly [G] fish.
I kinda [D] like it [Bb] crazy little [C] thing called [D] love

Chorus: There goes my [G] baby she [C] knows how to [G] Rock n' Roll.
She drives me [Bb] crazy she gives me [E] hot and cold [A] fever
then she [F] leaves me in a cool, cool sweat [E][A]

3. I gotta [D] be [Dsus4] cool, relax, get-[G] hip, get on [C] my [G] tracks.
Take a [D] back [Dsus4] seat, hitch-[G] hike, and take [C] a long [G] ride 
On my [C] motor [G] bike 
Until I'm [D] ready [Bb] crazy little [C] thing called [D] love

Solo Chords: [Bb] [D] [Bb][E] [A] [F][E] [A]

3. I gotta [D] be [Dsus4] cool, relax, get-[G] hip, get on [C] my [G] tracks.
Take a [D] back [Dsus4] seat, hitch-[G] hike, and take [C] a long [G] ride 
On my [C] motor [G] bike 
Until I'm [D] ready [Bb] crazy little [C] thing called [D] love

1. This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] just can't [C] handle [G] it
This [D] thing [Dsus4] called love, I [G] must get [C] round to [G] it
I ain't [D] ready. [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love.

* [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love, [Bb] Crazy little [C] thing called [D] love …

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com