1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Của lễ đơn sơ

Viết Chung
Nguồn: thanhcavietnam.net