1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cúi xuống thật gần

Cuộn trang

Cúi [Gm] xuống cho máu ngược [Bb] dòng cho nước [C] sông cạn [F] nguồn Cho cây [Bb] khô trên cành trút lá bơ [C] vơ Cúi [Gm] xuống cho bóng đổ [Bb] dài cho xót [C] xa mặt [F] trời Cho da [Bb] thơm trên người nay cũng phôi [Dm] pha. Cúi [Dm] xuống nghe đời nhấp [Gm] nhô nghe [F] tim rạn [Bb] vỡ Nghe trong tuổi nhỏ khóc [Dm] oà Cúi [A] xuống trên bờ xót [Bb] xa trên cơn lửa [Gm] đỏ Trên khuôn mặt [C] đã im [F] lìm Cúi [A] xuống nhìn sâu trong [C] mắt Và nghe mưa [A] bão tan đi trong đại [Dm] dương. Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] buồn cho [C] nước sông cuồn [F] cuộn Hai mươi [Bb] năm no tròn tuổi biết đau [C] thương Cúi [Gm] xuống cho tắt nụ [Bb] cười cho [C] chút da thịt [F] người Trong tan [Bb] hoang vẫn còn bóng mát che [Dm] ngang. Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] trái tim đập [F] dồn Cho đam [Bb] mê thay vào đổ nát quê [C] hương Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] chiếc hôn ngọt [F] nồng Cho trăm [Bb] năm ưu phiền phút [A] chốc hư [Dm] không. Cúi [Dm] xuống cho tình dấy [Gm] lên cho [F] da thịt [Bb] mềm Cho cơn mặn nồng ngất [Dm] lịm Cúi [A] xuống cho đời lãng [Bb] quên cho mây trời [Gm] chìm Cho đêm mở [C] hội âm [F] thầm Cúi [A] xuống vùng non xanh [C] mát Và cao tiếng [A] hát cho cơn ưu phiền [Dm] tan. Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] tóc em bềnh [F] bồng Cơn đau [Bb] anh vui lòng bóng mát trên [C] cao Cúi [Gm] xuống cho đến bạc [Bb] đầu trên phút [C] giây nhiệm [F] mầu Hai mươi [Bb] năm xin còn một [A] sớm thương [Dm] nhau.

Video hướng dẫn