highlight chords
Cúi [Gm] xuống cho máu ngược [Bb] dòng cho nước [C] sông cạn [F] nguồn
Cho cây [Bb] khô trên cành trút lá bơ [C] vơ
Cúi [Gm] xuống cho bóng đổ [Bb] dài cho xót [C] xa mặt [F] trời
Cho da [Bb] thơm trên người nay cũng phôi [Dm] pha.
Cúi [Dm] xuống nghe đời nhấp [Gm] nhô nghe [F] tim rạn [Bb] vỡ
Nghe trong tuổi nhỏ khóc [Dm] oà
Cúi [A] xuống trên bờ xót [Bb] xa trên cơn lửa [Gm] đỏ
Trên khuôn mặt [C] đã im [F] lìm
Cúi [A] xuống nhìn sâu trong [C] mắt
Và nghe mưa [A] bão tan đi trong đại [Dm] dương.
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] buồn cho [C] nước sông cuồn [F] cuộn
Hai mươi [Bb] năm no tròn tuổi biết đau [C] thương
Cúi [Gm] xuống cho tắt nụ [Bb] cười cho [C] chút da thịt [F] người
Trong tan [Bb] hoang vẫn còn bóng mát che [Dm] ngang.
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] trái tim đập [F] dồn
Cho đam [Bb] mê thay vào đổ nát quê [C] hương
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] chiếc hôn ngọt [F] nồng
Cho trăm [Bb] năm ưu phiền phút [A] chốc hư [Dm] không.
Cúi [Dm] xuống cho tình dấy [Gm] lên cho [F] da thịt [Bb] mềm
Cho cơn mặn nồng ngất [Dm] lịm
Cúi [A] xuống cho đời lãng [Bb] quên cho mây trời [Gm] chìm
Cho đêm mở [C] hội âm [F] thầm
Cúi [A] xuống vùng non xanh [C] mát
Và cao tiếng [A] hát cho cơn ưu phiền [Dm] tan.
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] tóc em bềnh [F] bồng
Cơn đau [Bb] anh vui lòng bóng mát trên [C] cao
Cúi [Gm] xuống cho đến bạc [Bb] đầu trên phút [C] giây nhiệm [F] mầu
Hai mươi [Bb] năm xin còn một [A] sớm thương [Dm] nhau.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cúi xuống thật gần

Trịnh Công Sơn
Cúi [Gm] xuống cho máu ngược [Bb] dòng cho nước [C] sông cạn [F] nguồn
Cho cây [Bb] khô trên cành trút lá bơ [C] vơ
Cúi [Gm] xuống cho bóng đổ [Bb] dài cho xót [C] xa mặt [F] trời
Cho da [Bb] thơm trên người nay cũng phôi [Dm] pha.
Cúi [Dm] xuống nghe đời nhấp [Gm] nhô nghe [F] tim rạn [Bb] vỡ
Nghe trong tuổi nhỏ khóc [Dm] oà
Cúi [A] xuống trên bờ xót [Bb] xa trên cơn lửa [Gm] đỏ
Trên khuôn mặt [C] đã im [F] lìm
Cúi [A] xuống nhìn sâu trong [C] mắt
Và nghe mưa [A] bão tan đi trong đại [Dm] dương.
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] buồn cho [C] nước sông cuồn [F] cuộn
Hai mươi [Bb] năm no tròn tuổi biết đau [C] thương
Cúi [Gm] xuống cho tắt nụ [Bb] cười cho [C] chút da thịt [F] người
Trong tan [Bb] hoang vẫn còn bóng mát che [Dm] ngang.
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] trái tim đập [F] dồn
Cho đam [Bb] mê thay vào đổ nát quê [C] hương
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] chiếc hôn ngọt [F] nồng
Cho trăm [Bb] năm ưu phiền phút [A] chốc hư [Dm] không.
Cúi [Dm] xuống cho tình dấy [Gm] lên cho [F] da thịt [Bb] mềm
Cho cơn mặn nồng ngất [Dm] lịm
Cúi [A] xuống cho đời lãng [Bb] quên cho mây trời [Gm] chìm
Cho đêm mở [C] hội âm [F] thầm
Cúi [A] xuống vùng non xanh [C] mát
Và cao tiếng [A] hát cho cơn ưu phiền [Dm] tan.
Cúi [Gm] xuống cúi xuống thật [Bb] gần cho [C] tóc em bềnh [F] bồng
Cơn đau [Bb] anh vui lòng bóng mát trên [C] cao
Cúi [Gm] xuống cho đến bạc [Bb] đầu trên phút [C] giây nhiệm [F] mầu
Hai mươi [Bb] năm xin còn một [A] sớm thương [Dm] nhau.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com