1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cùng anh tiến quân trên đường dài

Cuộn trang

1. Qua núi, qua [Am] sông, qua đồng lúa chín [C] Ta nghe xao [Am] xuyến tiếng gọi thiết [Dm] tha Ngọn lửa trong tim những [Em] chiều hành quân [Dm] Sáng lên lời ca những [E7] người anh hùng 2. Qua núi trung [Am] du xanh màu lá biếc [C] Quê anh yêu [Am] dấu, tím đỏ đồi [Dm] sim. Chân bước đi xa lòng [Em] còn để lại [Dm] Quê hương anh đấy ngỡ quê hương [Am] mình ĐK: [C] Nguyễn Viết [Am] Xuân, [C] lời anh nói thiết [Am] tha Như ngọn gió bay [Dm] xa, như khúc ca giục [Am] giã Thôi thúc trong lòng [Em] tôi, tiến quân trên đường [Am] dài Đường hành quân, qua [Em] núi cao vực sâu Tôi đi hờn căm, sôi trong [E7] máu Nguyễn Viết [Am] Xuân, [C] trận địa khắp nơi [Am] nơi Anh lại đứng bên [Dm] tôi, nhằm quân thù mà [Am] bắn Đôi mắt như lửa [Em] soi, đốt thiêu quân thù [Am] này Trận địa đây, đất [Em] nước của mình đây Lời anh vẫn vang lên hùng [E7] tráng * [Am] Kể từ nay, sông [Em] núi hay biển khơi Còn in đấu chân anh đời [Am] đời. [C] Nguyễn Viết [Am] Xuân [C] Nguyễn Viết [Am] Xuân [Em] Nguyễn Viết [Am] Xuân

Video hướng dẫn