1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cung chiều (File Cassette 1970)

Dân ca Slovaque - Lời Việt: Quý Hằng
Nguồn: thanhcavietnam.net