1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cung đàn muôn điệu

Cuộn trang

1. Đàn vương [F] tơ, khẽ rung lên muôn lời [Gm] thơ Đàn lên [C7] khơi, ngát hương thơm mầu duyên [F] đời Đàn tràn [Em7] lan, [A7] cho nơi nơi vui ngày [Dm] sáng [Gm] Cho muôn [C7] người bền tâm chung đắp xây [F] đời ĐK: Đàn [A7] khúc nhạc thương mến tựa nét môi [Bb] cười [Gm] Sưởi [C7] ấm lòng binh sĩ nơi chốn xa [F] vời Đàn [Em7] khúc nhạc âu [A7] yếm bên mầu đất [Dm] mềm Cho [Dm9] thôn [Fm7]làng [Dm9] ngập [G9] lúa câu hò thoát [C7] lên [Gm] 2. Đàn reo [F] vang, [Dm7] xóa bao năm tháng lầm [Gm] than Đàn tự [C7] do, thắm tô lên màu thái [F] hoà Người Việt [Em7] ơi! [A7] hãy nắm tay xây đời [Dm] mới [Gm] Sống thanh [C7] bình cùng nhau ta hát theo [F] đàn

Video hướng dẫn