1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cùng hành quân giữa mùa xuân

Cuộn trang

1. Khi tiếng [G] chim hót vang lên lời ca Và [C] khi nắng [G] toả rộn [F] bước quân hành [C] xa Thì [Am] em có nghe tiếng [F] mùa xuân [D] về Giục cất [Em] bước giải phóng cho làng [G] quê Trên núi [G] sông mến yêu đây của ta Mà [C] khi bóng [D] giặc còn [Em] đó chưa rời [Am] xa Thì em có nghe tiếng mùa xuân [D] về Lời thôi [Em] thúc phải đánh tan giặc [G] kia [C] Ah. Ta chào mùa xuân hành quân giành [G] chiến thắng Ta chào mùa [Em] xuân sục sôi triều [G] cách mạng Xuân thắm [F] tươi là trên nơi tiền [D] tuyến Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân Xuân thắm tươi là trên nơi tiền [Em] tuyến Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [D] xuân. 2. Khi giữ [G] cho lúa ngô xanh đồng ta Và [C] khi phá [G] lộ chắn [F] đánh xe giặc [C] qua Là [Am] luôn có em bám [F] ruộng và ngăn [D] thù Đời tranh [Em] đấu đẹp thắm hoa đồng [G] quê. Khi tiếng [G] hô đấu tranh vang thành phố Đình [C] công bãi [D] thị đòi [Em] áo cơm tự [Am] do Là luôn có em giữa dòng người căm [D] thù Cùng tiến [Em] bước và cất cao lời [G] ca! [C] Ah. Ta chào mùa xuân đồng quê bừng [G] khí thế Ta chào mùa [Em] xuân thành phố diệt Mỹ [G] nguỵ Hai chúng [F] ta từ trên hai trận [D] tuyến Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu [Em] tuyến Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [D] xuân. 3. Xuân nước [G] non chứa chan bao tình thương Lòng [C] ta ấm [G] lửa tình [F] nghĩa hậu [C] phương Kìa [Am] em có nghe sóng [F] người lên [D] đường Cùng chung [Em] sức giải phóng cho miền [G] Nam. Trên núi [G] sông gấm hoa Việt Nam Mùa [C] xuân thắng [D] lợi giặc [Em] Mỹ phải [Am] tan Là khi có em giữa dòng người vô [D] tận Lại nao [Em] nức xây đắp cho miền [G] Nam. [C] Ta chào mùa xuân miền nam lừng [G] chiến thắng Ta chào mùa [Em] xuân miền bắc càng vững [G] mạnh Nam Bắc [F] chia lửa chung tay diệt [D] Mỹ Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân Nam Bắc hai miền chung tay diệt [Em] Mỹ Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [G] xuân

Video hướng dẫn