1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cùng hát lên (Sing)

Cuộn trang

Hợp âm theo phần trình bày của ca sĩ Kiều Nga [D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] to cùng hát [C] vang [G] Nhưng xin ca với niềm [Bm7] vui [D] ta không rên rỉ sầu [Em] than [A7] [D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] vang lên để đời ta thấy lâu [Am7] thêm Và [Bm7] chớ lắng lo vì ta [D] sẽ đi tìm cho [Bm7] những kẻ nghe ta hát [G] ca Nào [D] ta [A] cùng hát [D] lên [B] La la la la la, la la la la la la, la [Em] la la la la la [F#] la [B] Nào cùng hát [E] lên để thế [B] gian cùng hát [F#m] theo [E] Ta không xin [F#] với tình [B] yêu [Abm] ta không xin những niềm [C#m] tin [D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] vang lên, để đời ta thấy lâu [Am7] thêm Và [G] chớ lắng lo vì ta [F#] sẽ đi tìm cho [Bm7] những kẻ nghe ta hát [G] ca Nào [Dsus4] ta cùng hát [D] lên, hát [Dsus4] lên cùng hát [D] lên , hát [Dsus4] lên cùng hát [D] lên ------------------- Chorded as The Carpenters’s performance [D] Sing sing a [G] song, sing out [D] loud , sing out [C] strong [G] Sing of good things not [Bm7] bad, [D] sing of happy not [Em] sad [A7] [D] Sing sing a [G] song, make it [D] simple to last your whole life [Am7] long Don't [Bm7] worry that's it's not [D] good enough for [Bm7] anyone else to [G] hear Just [D] sing, [A] sing a [D] song [B] La la la la la, la la la la la la, la [Em] la la la la la [F#] la [B] sing a [E] song let the [B] world sing a-[F#m] long [E] Sing of love [F#] there could [B] be [Abm] sing for you and for [C#m] me [D] Sing sing a [G] song, make it [D] simple to last your whole life [Am7] long Don't [Bm7] worry that's it's not [D] good enough for [Bm7] anyone else to [G] hear Just [Dsus4] sing, sing a [D] song Just [Dsus4] sing, sing a [D] song , Just [Dsus4] sing, sing a [D] song

Video hướng dẫn