highlight chords
Hợp âm theo phần trình bày của ca sĩ Kiều Nga
[D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] to cùng hát [C] vang
[G] Nhưng xin ca với niềm [Bm7] vui [D] ta không rên rỉ sầu [Em] than [A7] 
[D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] vang lên để đời ta thấy lâu [Am7] thêm
Và [Bm7] chớ lắng lo vì ta [D] sẽ đi tìm cho [Bm7] những kẻ nghe ta hát [G] ca 
Nào [D] ta [A] cùng hát [D] lên
[B] La la la la la, la la la la la la, la [Em] la la la la la [F#] la 
[B] Nào cùng hát [E] lên để thế [B] gian cùng hát [F#m] theo
[E] Ta không xin [F#] với tình [B] yêu [Abm] ta không xin những niềm [C#m] tin
[D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] vang lên, để đời ta thấy lâu [Am7] thêm
Và [G] chớ lắng lo vì ta [F#] sẽ đi tìm cho [Bm7] những kẻ nghe ta hát [G] ca 
Nào [Dsus4] ta cùng hát [D] lên, hát [Dsus4] lên cùng hát [D] lên , hát [Dsus4] lên cùng hát [D] lên
-------------------
Chorded as The Carpenters’s performance
[D] Sing sing a [G] song, sing out [D] loud , sing out [C] strong 
[G] Sing of good things not [Bm7] bad, [D] sing of happy not [Em] sad [A7]
[D] Sing sing a [G] song, make it [D] simple to last your whole life [Am7] long 
Don't [Bm7] worry that's it's not [D] good enough for [Bm7] anyone else to [G] hear 
Just [D] sing, [A] sing a [D] song 
[B] La la la la la, la la la la la la, la [Em] la la la la la [F#] la 
[B] sing a [E] song let the [B] world sing a-[F#m] long 
[E] Sing of love [F#] there could [B] be [Abm] sing for you and for [C#m] me 
[D] Sing sing a [G] song, make it [D] simple to last your whole life [Am7] long 
Don't [Bm7] worry that's it's not [D] good enough for [Bm7] anyone else to [G] hear 
Just [Dsus4] sing, sing a [D] song Just [Dsus4] sing, sing a [D] song , Just [Dsus4] sing, sing a [D] song
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cùng hát lên (Sing)

The Carpenters
Hợp âm theo phần trình bày của ca sĩ Kiều Nga
[D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] to cùng hát [C] vang
[G] Nhưng xin ca với niềm [Bm7] vui [D] ta không rên rỉ sầu [Em] than [A7] 
[D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] vang lên để đời ta thấy lâu [Am7] thêm
Và [Bm7] chớ lắng lo vì ta [D] sẽ đi tìm cho [Bm7] những kẻ nghe ta hát [G] ca 
Nào [D] ta [A] cùng hát [D] lên
[B] La la la la la, la la la la la la, la [Em] la la la la la [F#] la 
[B] Nào cùng hát [E] lên để thế [B] gian cùng hát [F#m] theo
[E] Ta không xin [F#] với tình [B] yêu [Abm] ta không xin những niềm [C#m] tin
[D] Nào cùng hát [G] lên cùng hát [D] vang lên, để đời ta thấy lâu [Am7] thêm
Và [G] chớ lắng lo vì ta [F#] sẽ đi tìm cho [Bm7] những kẻ nghe ta hát [G] ca 
Nào [Dsus4] ta cùng hát [D] lên, hát [Dsus4] lên cùng hát [D] lên , hát [Dsus4] lên cùng hát [D] lên
-------------------
Chorded as The Carpenters’s performance
[D] Sing sing a [G] song, sing out [D] loud , sing out [C] strong 
[G] Sing of good things not [Bm7] bad, [D] sing of happy not [Em] sad [A7]
[D] Sing sing a [G] song, make it [D] simple to last your whole life [Am7] long 
Don't [Bm7] worry that's it's not [D] good enough for [Bm7] anyone else to [G] hear 
Just [D] sing, [A] sing a [D] song 
[B] La la la la la, la la la la la la, la [Em] la la la la la [F#] la 
[B] sing a [E] song let the [B] world sing a-[F#m] long 
[E] Sing of love [F#] there could [B] be [Abm] sing for you and for [C#m] me 
[D] Sing sing a [G] song, make it [D] simple to last your whole life [Am7] long 
Don't [Bm7] worry that's it's not [D] good enough for [Bm7] anyone else to [G] hear 
Just [Dsus4] sing, sing a [D] song Just [Dsus4] sing, sing a [D] song , Just [Dsus4] sing, sing a [D] song

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com