1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cung trầm bổng

Lm. Bạch Vân
Nguồn: thanhcavietnam.net