1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuộc sống mãi vần xoay

Lm. Nguyễn Hùng Cường
Nguồn: thanhcavietnam.net