1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuộc tình đã mất

Cuộn trang

Một người [C] quen, đã đi lấy [Am] chồng Một người [G7] yêu, thôi đã sang [C] sông Tình ngày [F] xưa, gió cuốn lâng [Em] lâng Thương những [G7] chiều, nắng đến bâng [C] khuâng. Một hạt sương, thoáng rơi trong [Am] hồn Rồi ban [G7] mai, chim hót bên [C] sông Một ngày [F] qua, thôi thế cũng [Em] xong Kiếp lưu [G7] đầy, còn ai ngóng [C] trông. Tâm hồn [F] người, như suối vắng Trên [G7] triền núi, xa [C] xăm Xuôi [G7] vào, thung lũng sâu Cuộc đời, theo bước [C] nhau. Hỏi tình [C] yêu, biết ai ngóng [Am] đợi Hỏi người [G7] thương, vui hứa bao [C] câu Để ngày [F] xưa, ta trót trao [Em] nhau Những chân [G7] thành, thương mến thâm [C] sâu. Hỏi trời xanh, có chăng định [Am] mệnh Để đời [G7] tôi, sao mãi lênh [C] đênh Cuộc tình [F] như, cút bắt bên [Em] nhau Để u [G7] sầu, vương đến mai [C] sau.

Video hướng dẫn