highlight chords
				              [Am]                  [G]     
Em ...thôi về đi ... Em về đi, đừng khó c làm chi. 
  [G]                        [Am]   
Đa u ... tháng ngày đau ... duyên tình đau số kiếp c òn đau. 
  [Am]                      [G]     
An h ... bây giờ đây ... như vạc bay thương đôi cánh mỏi. 
 [G]                         [Am]   
Xa ... xa tầm tay ... nghe tàn phai, tiếng nói thủ a nào. 
 

    [F]        [G]     
Còn gì cho người được gì cho ta, 
    [Am]          [Em]    
Tình đ au nhói đời, đời đau n hói mình. 
     [Am]   
Cuộc tìn h ở lại. 
       [F]       [G]     
Người nào đứ ng hoài người n ào ra đi, 
       [Am]        [Em]   
Buồn cho thá ng ngày từ nay vắ ng rồi. 
      [Am]  
Cuộc tình ở lại. 
 

                            
Em ... em là mây ... mây thành mưa nhỏ xuống đời anh. 
                             
Anh ... anh là cây ... cây buồn khô đứng ngóng trời mây. 
                           
Thôi ... thế là hết, thế là chết ... con tim bé nhỏ. 
                                  
Trao ... một lần trao ... cuộc đời nhau dẫu biết sẽ không thành. 
 

                     
Người về cuối trời, người chờ chân mây 
                  
Buồn cho số phận buồn sao bất tận. 
         
Cuộc tình ở lại. 
                    
Hận tình chóng tàn, giận tình mau tan 
                     
Hận trong ngỡ ngàng giận đời phũ phàng. 
         
Cuộc tình ở lại. 
                          
Em ... thôi về đi ... Em về đi đừng khóc làm chi. 
                               
Đau ... tháng ngày đau ... duyên tình đau, số kiếp còn đau. 
                           
Thôi ... thế là hết, thế là chết ... con tim bé nhỏ. 
                                 
Trao ... một lần trao ... cuộc đời nhau dẫu biết sẽ không thành. 
                       
Thôi ... em về đi ... em về đi ... em về đi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuộc Tình Ở Lại

				              [Am]                  [G]     
Em ...thôi về đi ... Em về đi, đừng khó c làm chi. 
  [G]                        [Am]   
Đa u ... tháng ngày đau ... duyên tình đau số kiếp c òn đau. 
  [Am]                      [G]     
An h ... bây giờ đây ... như vạc bay thương đôi cánh mỏi. 
 [G]                         [Am]   
Xa ... xa tầm tay ... nghe tàn phai, tiếng nói thủ a nào. 
 

    [F]        [G]     
Còn gì cho người được gì cho ta, 
    [Am]          [Em]    
Tình đ au nhói đời, đời đau n hói mình. 
     [Am]   
Cuộc tìn h ở lại. 
       [F]       [G]     
Người nào đứ ng hoài người n ào ra đi, 
       [Am]        [Em]   
Buồn cho thá ng ngày từ nay vắ ng rồi. 
      [Am]  
Cuộc tình ở lại. 
 

                            
Em ... em là mây ... mây thành mưa nhỏ xuống đời anh. 
                             
Anh ... anh là cây ... cây buồn khô đứng ngóng trời mây. 
                           
Thôi ... thế là hết, thế là chết ... con tim bé nhỏ. 
                                  
Trao ... một lần trao ... cuộc đời nhau dẫu biết sẽ không thành. 
 

                     
Người về cuối trời, người chờ chân mây 
                  
Buồn cho số phận buồn sao bất tận. 
         
Cuộc tình ở lại. 
                    
Hận tình chóng tàn, giận tình mau tan 
                     
Hận trong ngỡ ngàng giận đời phũ phàng. 
         
Cuộc tình ở lại. 
                          
Em ... thôi về đi ... Em về đi đừng khóc làm chi. 
                               
Đau ... tháng ngày đau ... duyên tình đau, số kiếp còn đau. 
                           
Thôi ... thế là hết, thế là chết ... con tim bé nhỏ. 
                                 
Trao ... một lần trao ... cuộc đời nhau dẫu biết sẽ không thành. 
                       
Thôi ... em về đi ... em về đi ... em về đi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com