1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuối cùng cho một tình yêu

Cuộn trang

Ừ thôi em [C] về, chiều mưa giông [F] tới Bây giờ anh [G7] vui, hai bàn tay [C] đói Bây giờ anh [F] vui, hai bàn chân [D7] mỏi Thời gian nơi [G] đây Bây giờ anh [E] vui, một linh hồn [Am] rỗi Tình [G7] yêu xứ [C] này Một lần yêu [Em] thương, một đời bão [F] nổi Giã từ giã [G7] từ. Chiều mưa giông [C] tới em ơi em [G] ơi [G7] Sầu thôi xuống [C] đầy, làm sao em [F] nhớ Mưa ngoài sông [G] bay, lời ca anh [G7] nhỏ Nỗi lòng anh [C] đây Sầu thôi thôi [F] đầy Sầu thôi [G7] xuống [C] đầy.

Video hướng dẫn