highlight chords
Kỷ niệm cuối đường [Am] xưa người hôn lên tóc em [Dm] dài
Phút đầu nhìn nhau không [Am] nói
Hỏi lòng thấy mình [Dm] yêu tình yêu trao đến [E7] ai
Lệ tình lên mắt nhung [Am] mờ.
Em ơi em [Am] ơi biết chăng ngày ấy đâu [Dm] rồi
Câu thơ vu quy hành trang mang đến xa [Am] xôi
Đời chiến lính [E7] vẫn nhớ con đường kỷ niệm qua
Và mãi mãi nhớ phút ban đầu chuyện tình [Am] xưa.
Cái [Am] phút ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm bộ [G] dễ mấy ai [C] quên [E7]
Cái [Am] phút ban [G] đầu lưu luyến [E7] ấy
Ngàn năm hồ dệt mấy ai [Am] quên.
Ai [Dm] quên được bao giờ
Ai [E7] quên được bao giờ
Ai [Am] quên được bao giờ.
Kỷ niệm cuối đường [Am] xưa chiều nao em đứng em [Dm] chờ
Bây giờ đường chung hai [Am] lối
Vào tình thấy đẹp [Dm] đôi buồn đau giây phút [E7] thôi
Giờ biệt ly suốt [Am] đời.
Em ơi em [Am] ơi cách sông mình đến giang [Dm] đầu
Đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa [Am] nhau
Trời sóng gió [E7] sẽ hết cho mình buộc thuyền neo
Vì đã nói tiếng nói chân thành của tình [Am] yêu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuối đường kỷ niệm

Châu Kỳ
Kỷ niệm cuối đường [Am] xưa người hôn lên tóc em [Dm] dài
Phút đầu nhìn nhau không [Am] nói
Hỏi lòng thấy mình [Dm] yêu tình yêu trao đến [E7] ai
Lệ tình lên mắt nhung [Am] mờ.
Em ơi em [Am] ơi biết chăng ngày ấy đâu [Dm] rồi
Câu thơ vu quy hành trang mang đến xa [Am] xôi
Đời chiến lính [E7] vẫn nhớ con đường kỷ niệm qua
Và mãi mãi nhớ phút ban đầu chuyện tình [Am] xưa.
Cái [Am] phút ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm bộ [G] dễ mấy ai [C] quên [E7]
Cái [Am] phút ban [G] đầu lưu luyến [E7] ấy
Ngàn năm hồ dệt mấy ai [Am] quên.
Ai [Dm] quên được bao giờ
Ai [E7] quên được bao giờ
Ai [Am] quên được bao giờ.
Kỷ niệm cuối đường [Am] xưa chiều nao em đứng em [Dm] chờ
Bây giờ đường chung hai [Am] lối
Vào tình thấy đẹp [Dm] đôi buồn đau giây phút [E7] thôi
Giờ biệt ly suốt [Am] đời.
Em ơi em [Am] ơi cách sông mình đến giang [Dm] đầu
Đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa [Am] nhau
Trời sóng gió [E7] sẽ hết cho mình buộc thuyền neo
Vì đã nói tiếng nói chân thành của tình [Am] yêu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com