1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cuối đường kỷ niệm

Cuộn trang

Kỷ niệm cuối đường [Am] xưa người hôn lên tóc em [Dm] dài Phút đầu nhìn nhau không [Am] nói Hỏi lòng thấy mình [Dm] yêu tình yêu trao đến [E7] ai Lệ tình lên mắt nhung [Am] mờ. Em ơi em [Am] ơi biết chăng ngày ấy đâu [Dm] rồi Câu thơ vu quy hành trang mang đến xa [Am] xôi Đời chiến lính [E7] vẫn nhớ con đường kỷ niệm qua Và mãi mãi nhớ phút ban đầu chuyện tình [Am] xưa. Cái [Am] phút ban đầu lưu luyến ấy Ngàn năm bộ [G] dễ mấy ai [C] quên [E7] Cái [Am] phút ban [G] đầu lưu luyến [E7] ấy Ngàn năm hồ dệt mấy ai [Am] quên. Ai [Dm] quên được bao giờ Ai [E7] quên được bao giờ Ai [Am] quên được bao giờ. Kỷ niệm cuối đường [Am] xưa chiều nao em đứng em [Dm] chờ Bây giờ đường chung hai [Am] lối Vào tình thấy đẹp [Dm] đôi buồn đau giây phút [E7] thôi Giờ biệt ly suốt [Am] đời. Em ơi em [Am] ơi cách sông mình đến giang [Dm] đầu Đưa nhau sang ngang từ đây thôi nói xa [Am] nhau Trời sóng gió [E7] sẽ hết cho mình buộc thuyền neo Vì đã nói tiếng nói chân thành của tình [Am] yêu.

Video hướng dẫn