1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cưới em

Cuộn trang

[Am] Từ khi tình bén duyên [C] xâu bốn [G] đêm liền lo nhức [Em] đầu Nghề [Am] binh nghiệp sĩ gian [C] lao số lương nghèo nhưng không [Am] dấu Giàu có bằng [C] ai đắng đo truyền kiếp anh lo [Em] mãi Làm sao mà treo mà [Am] cưới cưới em nhỏ quá em [Dm] cười Cưới em mời mấy trăm [F] người nghĩ thôi mà muốn thở [E] dài Từ khi gặp gỡ nên [C] quen biết [G] anh nghèo đâu có [Em] tiền Vì [Am] duyên tiền kiếp cho [C] nên thấy anh hiền em thương [Am] mến Đẹp lứa vừa [C] đôi, mối mai cậy người anh đi [Em] nói Rồi ba ngày sau là [Am] cưới, cưới em đừng mướn xe [Dm] lô Cưới em một chuyến xe [F] đò thế [G] thôi bày chi cho [Am] to Đôi lòng [Am] đã yêu, đã [C] yêu [Am] mái tranh đơn sơ em không ngại thiếu Vui buồn [Dm][C] nhau, [Dm][C] nhau với em ân [E] tình đừng như thay áo nhé Tình vẫn là [C] nhớ, tình xa ngày [Dm] xa hứa luôn chung [G] tình em đừng [Am] lo Ngày mai ngày cưới vui [C] không (chắc là vui) áo [G] em đẹp như pháo [Em] hồng Ngày [Am] mai ngày cưới vui [C] không (vui lắm) áo anh màu xanh hoa [Am] xúng Nghèo thế mà [C] oai, máy bay chào mừng cô dâu [Em] mới Lừng trên trời cao mở [Am] lối bốn xe lội nước theo [Dm] sau Tám xe đại bác đi [F] đầu có [G] ai bằng đôi ta [Am] đâu

Video hướng dẫn