highlight chords
Đường đời chông gai nào ai có [Am] hay
Ai không nguy [Em] khốn đôi lần là [Am] chưa hiểu đời
Tình đời đôi [G] khi cười cho đớn [C] đau số phận [F]
Nhân gian than ơi oan trái chi [Em] cho phận người.
Hỡi nhân [F] thế còn [G] ai trọng nghĩa khinh [Am] tiền
Hỡi nhân [F] thế còn [G] không bắng hữu thâm [Am] giao.
Người ghanh [Am] ghét bởi lợi danh lời nghĩa [Dm] nhân trên đầu môi
Tình đệ [G] huynh sẽ tan biến thành mây [C] khói
Người trường [Am] phu luôn lầm than kẻ tiểu [Dm] nhân luôn gặp may
Đời là [Em] thế đời luôn oan trái khôn [Am] lường.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cười ra nước mắt

Đồng Giao
Đường đời chông gai nào ai có [Am] hay
Ai không nguy [Em] khốn đôi lần là [Am] chưa hiểu đời
Tình đời đôi [G] khi cười cho đớn [C] đau số phận [F]
Nhân gian than ơi oan trái chi [Em] cho phận người.
Hỡi nhân [F] thế còn [G] ai trọng nghĩa khinh [Am] tiền
Hỡi nhân [F] thế còn [G] không bắng hữu thâm [Am] giao.
Người ghanh [Am] ghét bởi lợi danh lời nghĩa [Dm] nhân trên đầu môi
Tình đệ [G] huynh sẽ tan biến thành mây [C] khói
Người trường [Am] phu luôn lầm than kẻ tiểu [Dm] nhân luôn gặp may
Đời là [Em] thế đời luôn oan trái khôn [Am] lường.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com