1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cười ra nước mắt

Cuộn trang

Đường đời chông gai nào ai có [Am] hay Ai không nguy [Em] khốn đôi lần là [Am] chưa hiểu đời Tình đời đôi [G] khi cười cho đớn [C] đau số phận [F] Nhân gian than ơi oan trái chi [Em] cho phận người. Hỡi nhân [F] thế còn [G] ai trọng nghĩa khinh [Am] tiền Hỡi nhân [F] thế còn [G] không bắng hữu thâm [Am] giao. Người ghanh [Am] ghét bởi lợi danh lời nghĩa [Dm] nhân trên đầu môi Tình đệ [G] huynh sẽ tan biến thành mây [C] khói Người trường [Am] phu luôn lầm than kẻ tiểu [Dm] nhân luôn gặp may Đời là [Em] thế đời luôn oan trái khôn [Am] lường.

Video hướng dẫn