1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã bao giờ

Cuộn trang

1. Đã bao [Em] giờ đi giữa mùa xuân [Am] tươi bạn chợt [D] thấy nước mắt rớt [G] rơi Đã bao [Em] giờ ở giữa những cuộc [D] vui bạn vẫn [C] thấy lòng hoang vắng [B7] thôi Đã bao [Em] giờ đi giữa ngàn [Am] hoa bạn cảm [D] thấy lòng mình vẫn xót [G] xa Đã bao [Em] giờ giữa tưng bừng câu [D] ca bạn nhận [B7] biết mùa xuân vẫn còn [Em] xa. ĐK: Đã bao [Em] giờ đã bao giờ bạn thấy đời [D] vô nghĩa không Đã bao giờ đã bao giờ bạn nghĩ mình [G] đang sống không Và đã bao [Am] giờ bạn hỏi vì sao ta đến [B7] đây Một lần làm [F#m] người rồi sẽ về đâu ngày [B7] mai Đã bao [Em] giờ đã bao giờ bạn nghĩ về [D] cứu Chúa chưa Đã bao giờ đã bao giờ bạn tìm [G] đến Chúa Jesu Và đã bao [Am] giờ bạn khát khao một mùa [B7] xuân Để rồi mời Ngài làm chúa xuân đời [Em] ta. 2. Đã bao [Em] giờ đi giữa thành [Am] công vui bạn chợt [D] thấy vẫn trống không [G] thôi Đã bao [Em] giờ giữa bão tố mù [D] khơi bạn cầu [C] khẩn một tia sáng [B7] thôi Đã bao [Em] giờ đi giữa mùa [Am] đông bạn chợt [D] thấy lòng mỏi ngóng xuân [G] qua Đã bao [Em] giờ giữa ân tình phôi [D] pha bạn thèm [B7] khát tình yêu chẳng tàn [Em] phai.

Video hướng dẫn