highlight chords
[Am] Từ là từ phu [D] tướng 
Bảo kiếm sắc phong lên [Am] đàng 
Vào ra luống trông tin [Am] chàng 
[E] Năm ơ canh mơ [Am] màng 
[Em] Em luống trông tin [D] chàng 
Ôi gan [E] vàng quặn đau í [Am] a.
Đường dù xa ong [D] bướm 
Xin đó [C] đừng phụ nghĩa tào [D] khang 
Đêm luống trông tin [Am] bạn 
Ngày mỏi mòn như đá vọng [E7] phu 
Vọng phu vọng luống trông tin [Am] chàng 
[D] Sao nỡ phũ phàng [Am]
Chàng là chàng có [Am] hay 
Đêm thiếp [C] nằm luống những sầu [D] tây 
Bao [E] thuở đó đây sum [D] vầy 
Duyên sắc [E] cầm đừng lạt phai í [Am] a
Là [Am] nguyện cho chàng 
Hai chữ an bằng [D] an 
[Em] Mau trở lại gia [D] đàng 
Cho én [E] nhạn hiệp đôi í [Am] a
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dạ cổ hoài lang

Cao Văn Lầu
[Am] Từ là từ phu [D] tướng 
Bảo kiếm sắc phong lên [Am] đàng 
Vào ra luống trông tin [Am] chàng 
[E] Năm ơ canh mơ [Am] màng 
[Em] Em luống trông tin [D] chàng 
Ôi gan [E] vàng quặn đau í [Am] a.
Đường dù xa ong [D] bướm 
Xin đó [C] đừng phụ nghĩa tào [D] khang 
Đêm luống trông tin [Am] bạn 
Ngày mỏi mòn như đá vọng [E7] phu 
Vọng phu vọng luống trông tin [Am] chàng 
[D] Sao nỡ phũ phàng [Am]
Chàng là chàng có [Am] hay 
Đêm thiếp [C] nằm luống những sầu [D] tây 
Bao [E] thuở đó đây sum [D] vầy 
Duyên sắc [E] cầm đừng lạt phai í [Am] a
Là [Am] nguyện cho chàng 
Hai chữ an bằng [D] an 
[Em] Mau trở lại gia [D] đàng 
Cho én [E] nhạn hiệp đôi í [Am] a

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com