1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dạ cổ hoài lang

Cuộn trang

[Am] Từ là từ phu [D] tướng Bảo kiếm sắc phong lên [Am] đàng Vào ra luống trông tin [Am] chàng [E] Năm ơ canh mơ [Am] màng [Em] Em luống trông tin [D] chàng Ôi gan [E] vàng quặn đau í [Am] a. Đường dù xa ong [D] bướm Xin đó [C] đừng phụ nghĩa tào [D] khang Đêm luống trông tin [Am] bạn Ngày mỏi mòn như đá vọng [E7] phu Vọng phu vọng luống trông tin [Am] chàng [D] Sao nỡ phũ phàng [Am] Chàng là chàng có [Am] hay Đêm thiếp [C] nằm luống những sầu [D] tây Bao [E] thuở đó đây sum [D] vầy Duyên sắc [E] cầm đừng lạt phai í [Am] a Là [Am] nguyện cho chàng Hai chữ an bằng [D] an [Em] Mau trở lại gia [D] đàng Cho én [E] nhạn hiệp đôi í [Am] a

Video hướng dẫn