1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đa đa bay xa

Cuộn trang

1. Đa [Bm] đa giờ đã sổ [Em] lồng để cho bến [F#7] mãi đợi trông con [Bm] thuyền Lòng [F#7] tre ôm hận triền [G] miên cây đa gió [F#7] thổi lạnh buồn bên [Bm] sông Em đi anh vẫn đợi [G] mong mơ ngày bến [A] cũ cây [G] đa [F#7] con [Bm] thuyền. 2. Sông [Bm] sâu biển thẫm dễ [Em] dò nào ai lấy [F#7] thước mà đo lòng [Bm] người Lòng [F#7] son gác ngọc lầu [G] cao nhung son gấm [F#7] lụa nhuộm lòng đa [Bm] đa Nơi xa chim nỡ đành [G] quên câu thề năm [A] cũ cây [G] đa [F#7] ghi [Bm] lòng. Đa [Bm] đa giờ đã bay [G] xa cây [F#7] đa còn lại mình [Bm] ta Đa đa giờ đã bay [G] xa cây [F#7] đa còn lại mình [Bm] ta.

Video hướng dẫn