1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã Đến Lúc Anh Phải Nói

Cuộn trang

Dù biết [Cm] trước sẽ tan [Fm] vỡ Vậy mà [D#] sao anh vẫn thầm [Cm] mơ Tại sao [G#] em yêu anh không thật Fm lòng Để tình ta giờ này hoá hư [Gm] không [Cm] Giờ đến lúc anh phải [D#] nói Vì yêu em anh quá mỏi [Cm] mệt Thời gian [G#] qua cố nén trong lòng Fm mình Một niềm [Bb] đau em nào hay [D#] biết Từng ngày [G#] qua anh đã [Bb] thấy Nụ hôn em [Gm] trao nay đã không ngọt [Cm] ngào Từng vòng [G#] tay như xưa kia [Bb] ấy Khi ôm [Gm] anh không còn cảm [Cm] giác Vì trong [D#] tim của em đã có một bóng [Bb] hình Thay thế anh bao tháng [D#] ngày Thà chia [G#] tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau Vì người đã lừa [D#] dối Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh Xin hãy cho [Gm] nhau một lối [Cm] thoát [G#] | [Bb] | [Gm] | [Cm] | [G#] | [Bb] | [D#] | [Gm] | [G#] | [Bb] [Gm] | [Cm] | [G#] | [Bb] | [Cm] | [Cm] Dù biết [Cm] trước sẽ tan [Gm] vỡ Vậy mà [D#] sao anh vẫn thầm [Cm] mơ Tại sao [G#] em yêu anh không thật Fm lòng Để tình [Bb] ta giờ này hoá hư [D#] không [Cm] Giờ đến lúc anh phải [D#] nói Vì yêu em anh quá mỏi [Cm] mệt Thời gian [G#] qua cố nén trong lòng Fm mình Một niềm [Bb] đau em nào hay [D#] biết Từng ngày [G#] qua anh đã [Bb] thấy Nụ hôn em [Gm] trao nay đã không ngọt [Cm] ngào Từng vòng [G#] tay như xưa kia [Bb] ấy Khi ôm [Gm] anh không còn cảm [Cm] giác Vì trong [G#] tim của em đã [Bb] có một bóng hình Thay thế anh bao tháng [D#] ngày Thà chia [G#] tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau Vì người đã lừa [D#] dối Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh Xin [Gm] hãy cho nhau một lối [Cm] thoát ĐK: Vì trong [G#] tim của em đã [Bb] có một bóng hình Thay [G#] thế anh bao tháng [D#] ngày Thà chia Fm tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau Vì người đã lừa [D#] dối Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh Xin [Gm] hãy cho nhau một lối [Cm] thoát

Video hướng dẫn