highlight chords
Dù biết [Cm] trước sẽ tan [Fm] vỡ
Vậy mà [D#] sao anh vẫn thầm [Cm] mơ
Tại sao [G#] em yêu anh không thật Fm lòng
Để tình ta giờ này hoá hư [Gm] không
[Cm] Giờ đến lúc anh phải [D#] nói
Vì yêu em anh quá mỏi [Cm] mệt
Thời gian [G#] qua cố nén trong lòng Fm mình
Một niềm [Bb] đau em nào hay [D#] biết
Từng ngày [G#] qua anh đã [Bb] thấy
Nụ hôn em [Gm] trao nay đã không ngọt [Cm] ngào
Từng vòng [G#] tay như xưa kia [Bb] ấy
Khi ôm [Gm] anh không còn cảm [Cm] giác
Vì trong [D#] tim của em đã có một bóng [Bb] hình
Thay thế anh bao tháng [D#] ngày
Thà chia [G#] tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau
Vì người đã lừa [D#] dối
Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng
Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì
Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh
Xin hãy cho [Gm] nhau một lối [Cm] thoát
[G#] | [Bb] | [Gm] | [Cm] | [G#] | [Bb] | [D#] | [Gm] | [G#] | [Bb]
[Gm] | [Cm] | [G#] | [Bb] | [Cm] | [Cm]
Dù biết [Cm] trước sẽ tan [Gm] vỡ
Vậy mà [D#] sao anh vẫn thầm [Cm] mơ
Tại sao [G#] em yêu anh không thật Fm lòng
Để tình [Bb] ta giờ này hoá hư [D#] không
[Cm] Giờ đến lúc anh phải [D#] nói
Vì yêu em anh quá mỏi [Cm] mệt
Thời gian [G#] qua cố nén trong lòng Fm mình
Một niềm [Bb] đau em nào hay [D#] biết
Từng ngày [G#] qua anh đã [Bb] thấy
Nụ hôn em [Gm] trao nay đã không ngọt [Cm] ngào
Từng vòng [G#] tay như xưa kia [Bb] ấy
Khi ôm [Gm] anh không còn cảm [Cm] giác
Vì trong [G#] tim của em đã [Bb] có một bóng hình
Thay thế anh bao tháng [D#] ngày
Thà chia [G#] tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau
Vì người đã lừa [D#] dối
Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng
Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì
Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh
Xin [Gm] hãy cho nhau một lối [Cm] thoát

ĐK:
Vì trong [G#] tim của em đã [Bb] có một bóng hình
Thay [G#] thế anh bao tháng [D#] ngày
Thà chia Fm tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau
Vì người đã lừa [D#] dối
Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng
Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì
Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh
Xin [Gm] hãy cho nhau một lối [Cm] thoát
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã Đến Lúc Anh Phải Nói

Lại Hoàng Sang
Dù biết [Cm] trước sẽ tan [Fm] vỡ
Vậy mà [D#] sao anh vẫn thầm [Cm] mơ
Tại sao [G#] em yêu anh không thật Fm lòng
Để tình ta giờ này hoá hư [Gm] không
[Cm] Giờ đến lúc anh phải [D#] nói
Vì yêu em anh quá mỏi [Cm] mệt
Thời gian [G#] qua cố nén trong lòng Fm mình
Một niềm [Bb] đau em nào hay [D#] biết
Từng ngày [G#] qua anh đã [Bb] thấy
Nụ hôn em [Gm] trao nay đã không ngọt [Cm] ngào
Từng vòng [G#] tay như xưa kia [Bb] ấy
Khi ôm [Gm] anh không còn cảm [Cm] giác
Vì trong [D#] tim của em đã có một bóng [Bb] hình
Thay thế anh bao tháng [D#] ngày
Thà chia [G#] tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau
Vì người đã lừa [D#] dối
Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng
Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì
Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh
Xin hãy cho [Gm] nhau một lối [Cm] thoát
[G#] | [Bb] | [Gm] | [Cm] | [G#] | [Bb] | [D#] | [Gm] | [G#] | [Bb]
[Gm] | [Cm] | [G#] | [Bb] | [Cm] | [Cm]
Dù biết [Cm] trước sẽ tan [Gm] vỡ
Vậy mà [D#] sao anh vẫn thầm [Cm] mơ
Tại sao [G#] em yêu anh không thật Fm lòng
Để tình [Bb] ta giờ này hoá hư [D#] không
[Cm] Giờ đến lúc anh phải [D#] nói
Vì yêu em anh quá mỏi [Cm] mệt
Thời gian [G#] qua cố nén trong lòng Fm mình
Một niềm [Bb] đau em nào hay [D#] biết
Từng ngày [G#] qua anh đã [Bb] thấy
Nụ hôn em [Gm] trao nay đã không ngọt [Cm] ngào
Từng vòng [G#] tay như xưa kia [Bb] ấy
Khi ôm [Gm] anh không còn cảm [Cm] giác
Vì trong [G#] tim của em đã [Bb] có một bóng hình
Thay thế anh bao tháng [D#] ngày
Thà chia [G#] tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau
Vì người đã lừa [D#] dối
Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng
Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì
Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh
Xin [Gm] hãy cho nhau một lối [Cm] thoát

ĐK:
Vì trong [G#] tim của em đã [Bb] có một bóng hình
Thay [G#] thế anh bao tháng [D#] ngày
Thà chia Fm tay còn hơn sẽ [Bb] đau thật đau
Vì người đã lừa [D#] dối
Thà cho [Cm] em ra đi chính [Bb] anh rất đau lòng
Nhưng [G#] cố níu kéo làm [D#] gì
Đừng bận [G#] tâm tới anh cứ [Bb] đi mặt kệ anh
Xin [Gm] hãy cho nhau một lối [Cm] thoát

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com