1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Dạ khúc (Serenade)

Nhạc Ngoại , Phạm Duy
Nguồn: hopamviet.com