1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đà Lạt cô liêu

Cuộn trang

Chiều [Am] lên cho đây khóc đó Nắng [Dm] lên khi mình mất [Am] nhau Mây ơi trôi đến phương [E7] nào Dừng [Dm] chân chia bớt cơn [Am] sầu Giọt [Am] buồn long lanh phiến đá Vỡ [Dm] tan trong lòng nước [Am] xanh Người [F] đi cho mắt thâm [E7] sâu Có ai quên thuở [Am] ban đầu [C] Đời thay như chiếc [G] áo [E7] Tình không nơi nương [B7] náu [E7] Trên thành phố [Am] bâng khuâng, mỗi chiều Mỗi [E7] chiều em về gót nhỏ in trên lá Phủ quanh con đường [B7] mòn Với nỗi [E7] buồn mênh mông Đà Lạt [Am] đau ai hay aii biết Nhớ [Dm] anh thông già hắt [Am] hiu Dâng theo con nước ban [E7] chiều Hồn [Dm] em cũng lắm [Am] tiêu điều Còn [Am] đâu trăng thanh suối biếc Bóng [Dm] chim xa đồi ái [Am] ân Rừng [F] xanh tan tác cô [E7] liêu Nhớ anh sương phủ [Am] bóng chiều

Video hướng dẫn