highlight chords
tone [F] 
[Gm7] [C7] [Fsus2] [F6] 
 
[Gm7]Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm [C7]mưa 
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa 
Là trong anh [Fsus2]được bấy nhiêu nỗi nhớ, [F6]em 
[Gm7]Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm [C7]sao 
Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao 
Là trong lòng anh [Fsus2]còn bấy nhiêu những nỗi [F6]lo 
Sợ mình đánh [Gm7]mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng [C7]úa vàng 
Khi mưa còn chưa [Fsus2]tới, em thay người yêu [F6]mới, oh no no 
Sợ mình sẽ [Gm7]khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông [C7]bộn bề 
Em ơi chờ anh [Fsus2]với.. [F6] 
 
Vì đã lỡ yêu [Gm7]em rồi, chẳng dám hứa xa [C7]xôi 
Cứ nhắm mắt em lại và [Fsus2]feel my love 
[F6]nắng mưa bao mùa 
Thì tình anh vẫn luôn [Gm7]đây mà 
Chẳng phải kiếm đâu [C7]xa 
Vẫn giữ đó bầu trời của [Fsus2]riêng chúng ta 
Để [F6]gió mang đi về 1 nơi không người.. [Gm7]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã lỡ yêu em nhiều

JustaTee
tone [F] 
[Gm7] [C7] [Fsus2] [F6] 
 
[Gm7]Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm [C7]mưa 
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa 
Là trong anh [Fsus2]được bấy nhiêu nỗi nhớ, [F6]em 
[Gm7]Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm [C7]sao 
Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao 
Là trong lòng anh [Fsus2]còn bấy nhiêu những nỗi [F6]lo 
Sợ mình đánh [Gm7]mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng [C7]úa vàng 
Khi mưa còn chưa [Fsus2]tới, em thay người yêu [F6]mới, oh no no 
Sợ mình sẽ [Gm7]khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông [C7]bộn bề 
Em ơi chờ anh [Fsus2]với.. [F6] 
 
Vì đã lỡ yêu [Gm7]em rồi, chẳng dám hứa xa [C7]xôi 
Cứ nhắm mắt em lại và [Fsus2]feel my love 
[F6]nắng mưa bao mùa 
Thì tình anh vẫn luôn [Gm7]đây mà 
Chẳng phải kiếm đâu [C7]xa 
Vẫn giữ đó bầu trời của [Fsus2]riêng chúng ta 
Để [F6]gió mang đi về 1 nơi không người.. [Gm7]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com