1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã mấy mùa trăng

Cuộn trang

Xanh xanh [D] tóc mùa trăng con [Bm] gái Xanh mướt hàng [A] cây đêm vui nhìn nhau Đã từ lâu không thấy mặt [Em] nhau Nghe tiếng chim [A] quen [A7] réo rắt lòng [D] đau Tôi [D] về đứng bên này [Bm] sông Đêm nhớ ngày [A] mong Chạnh [Bm] lòng quỳnh mi khép [F#m] kín Hàng [G] điệp buồn nghiêm cúi [A] đầu Hạnh phúc là [A7] mây người về [D] đâu Hương thơm [D] ngát mùa trăng con [Bm] gái Đây vẫn mùa [A] trăng xanh mướt hàng cây Nhớ gì không không nhớ gì [Em] sao? Ta cách xa [A] nhau [A7] đã mấy mùa [D] trăng

Video hướng dẫn