1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã muộn rồi

Cuộn trang

1. [G] Thôi đã muộn [Em] rồi người [G] đi qua đời [D] tôi [Am] Thôi đã muộn [D] rồi tình [D7] yêu xa tầm [G] với [Am] Trên dốc ân [C] tình mù [D7] sương thoáng yên [G] bình [Bm] Tình như cơn gió thương [C] đau xuống vực [G] sầu. ĐK: [G] Thôi mong manh tơ [C] trời người ơi tình đã muộn [G] rồi. [C] Cheo leo trên ghềnh đá xa [G] vời ngày tháng mờ [C] xoá [Em] Thôi quên đi quên đi vết [E7] buồn một lần hẹn [Am] hò Giờ chỉ còn tiếc nuối giá [D7] băng thêm mà [G] thôi. 2. [G] Thôi đã muộn [Em] rồi đừng [G] mang theo đời [D] tôi [Am] Thôi đã muộn [D] rồi đừng xin [D7] nhau lần [G] cuối [Am] Phong kín ân [C] tình mình [D7] tôi kiếp lưu [G] đầy [Bm] Cuộc tình còn đó nhưng [C] thôi đã muộn [G] rồi.

Video hướng dẫn