1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đã muộn rồi

Phạm Mạnh Cương
Nguồn: hopamviet.com