1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đà Nẵng mãi gọi tên anh

Cuộn trang

Anh đã [Am] về với Đà Nẵng yêu thương Nơi anh [F] gửi cả [E7] cuộc đời tâm [C] huyết Về với [G] dân cho [Am] trọn đời trung [F] hiếu Về với quê [G] hương cho [E7] thỏa nỗi mong [Am] chờ. Anh [Am] về rồi anh lại [C] đi Để lần [Am] này mãi [F] mãi biệt [G] ly Mây Bà [Dm] Nà hôm nay về đưa [C] tiễn Nhớ thương [Em] anh phủ [G] trắng cả Sơn [Am] Trà. Biển Mỹ [Dm] Khê những con sóng Hoàng [C] Sa [F] Như lòng [Am] người cũng [F] xếp hàng tiễn [Em] biệt [F] Anh ra đi trong [Em] tình người lưu [Am] luyến Mọi góc [Dm] phố mỗi con [Em] đường luôn [G] mãi nhớ về [Am] anh. Đà Nẵng hôm [Dm] nay là tình [G] yêu anh gửi [Dm] lại Là tâm [G] can trăn [C] trở tháng [Em] ngày Anh đã [Dm] đi tình [G] yêu và ý [Dm] chí [Em] Cả cuộc [Dm] đời cho [E7] Tổ quốc yêu [Am] thương.

Video hướng dẫn