1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đa tạ tình đời

Cuộn trang

1. Tôi xin đa [Em] tạ khi tình yêu vút bay xa Và cho tôi thành người lạ vì lòng tôi khô cằn sỏi [G] đá Tôi xin đa tạ cho tình yêu khoác tấm khăn [Em] sô Những [B7] lời thơ mộng đó thôi bây giờ xin chối [Em] từ 2. Tôi xin đa [Em] tạ con đường yêu nhuốm chua cay vào đam mê từ thuở dại để rồi nay nghe mình lầm lỗi Tôi xin đa [G] tạ câu thề hứa phớt trên [Em] môi Biết [B7] người ta phụ rẫy tôi âm thầm đau suốt [Em] đời. ĐK: [Em] Ôi cho tôi làm thân ốc [G] biển Nằm chân [Em] hải đảo mà vui cùng [B7] lũ rong [Em] rêu Mà nghe lời [B7] gió mà trong đợt [D] sóng đổi [Em] người 3. Tôi xin đa [Em] tạ như lòng người sám hối hôm nay Để nghe linh hồn tù đày đời bạc phai nên tình đỗ [G] gãy Tôi xin đa tạ khi người chuốc chén ly [Em] bôi Hãy [B7] tạm coi từ đó thương đau làm tôi chết [Em] rồi.

Video hướng dẫn