Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đa tạ

Cuộn trang

1. Tôi xin đa [Dm] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng Ngày [Bb] nao súng [C] phải lạnh [F] lùng Nắng hạ [Dm] vàng rưng rưng mây [A7] trắng Ôi mây [G] xõa tóc nghiêng [Dm] nghiêng Xin đa [Bb] tạ, người [Gm] em bé bỏng mặn [Dm] mà Người [C] em bé nhỏ thật [F] thà Nắng hạ [Bb] vàng rơi phủ bờ [C] vai Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn [F] Tôi xin đa tạ lời [A7] ca tiếng ru ru [Dm] mềm Lời [Gm] ca tiếng ru êm [C] đềm Ôi lời [A7] ca đã ru chinh [Dm] chiến Ôi chim [G] trắng trắng tung [Dm] bay Xin đa [Bb] tạ dòng [Gm] máu thắm đỏ ruộng [Dm] cày Dòng [C] máu đã chảy miệt [F] mài Xin lời [Bb] ru xua hãi hùng [C] đi Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn 2. Tôi xin đa [Dm] tạ dòng [Gm] máu thắm đỏ ruộng [Dm] cày Dòng [Bb] máu đã [C] chảy miệt [F] mài Trên đồng [Bb] sâu hay trên nương [A7] lúa Xanh xanh [G] thẵm mắt em [Dm] thơ Xin đa [Bb] tạ mẹ [Gm] quê nắng đã mù [Dm] lòa Mẹ [C] quê nức nở lệ [F] nhòa Nắng hạ [Bb] vàng rơi phủ bờ [C] vai Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn [F] Tôi xin đa tạ lời [A7] ca nở hoa ân [Dm] tình Lời [Gm] ru giữ quê hương [C] mình Nắng hạ [A7] vàng rưng rưng mây [Dm] trắng Ôi mây [G] xõa tóc nghiêng [Dm] nghiêng Xin đa [Bb] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng Ngày [C] nao súng phải lạnh [F] lùng Xin lời [Bb] ru xua hãi hùng [C] đi Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn.