highlight chords
1. Tôi xin đa [Dm] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng
Ngày [Bb] nao súng [C] phải lạnh [F] lùng
Nắng hạ [Dm] vàng rưng rưng mây [A7] trắng
Ôi mây [G] xõa tóc nghiêng [Dm] nghiêng
Xin đa [Bb] tạ, người [Gm] em bé bỏng mặn [Dm] mà
Người [C] em bé nhỏ thật [F] thà
Nắng hạ [Bb] vàng rơi phủ bờ [C] vai
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn
[F] Tôi xin đa tạ lời [A7] ca tiếng ru ru [Dm] mềm
Lời [Gm] ca tiếng ru êm [C] đềm
Ôi lời [A7] ca đã ru chinh [Dm] chiến
Ôi chim [G] trắng trắng tung [Dm] bay
Xin đa [Bb] tạ dòng [Gm] máu thắm đỏ ruộng [Dm] cày
Dòng [C] máu đã chảy miệt [F] mài
Xin lời [Bb] ru xua hãi hùng [C] đi
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn
2. Tôi xin đa [Dm] tạ dòng [Gm] máu thắm đỏ ruộng [Dm] cày
Dòng [Bb] máu đã [C] chảy miệt [F] mài
Trên đồng [Bb] sâu hay trên nương [A7] lúa
Xanh xanh [G] thẵm mắt em [Dm] thơ
Xin đa [Bb] tạ mẹ [Gm] quê nắng đã mù [Dm] lòa
Mẹ [C] quê nức nở lệ [F] nhòa
Nắng hạ [Bb] vàng rơi phủ bờ [C] vai
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn
[F] Tôi xin đa tạ lời [A7] ca nở hoa ân [Dm] tình
Lời [Gm] ru giữ quê hương [C] mình
Nắng hạ [A7] vàng rưng rưng mây [Dm] trắng
Ôi mây [G] xõa tóc nghiêng [Dm] nghiêng
Xin đa [Bb] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng
Ngày [C] nao súng phải lạnh [F] lùng
Xin lời [Bb] ru xua hãi hùng [C] đi
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đa tạ

Anh Việt Thu
1. Tôi xin đa [Dm] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng
Ngày [Bb] nao súng [C] phải lạnh [F] lùng
Nắng hạ [Dm] vàng rưng rưng mây [A7] trắng
Ôi mây [G] xõa tóc nghiêng [Dm] nghiêng
Xin đa [Bb] tạ, người [Gm] em bé bỏng mặn [Dm] mà
Người [C] em bé nhỏ thật [F] thà
Nắng hạ [Bb] vàng rơi phủ bờ [C] vai
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn
[F] Tôi xin đa tạ lời [A7] ca tiếng ru ru [Dm] mềm
Lời [Gm] ca tiếng ru êm [C] đềm
Ôi lời [A7] ca đã ru chinh [Dm] chiến
Ôi chim [G] trắng trắng tung [Dm] bay
Xin đa [Bb] tạ dòng [Gm] máu thắm đỏ ruộng [Dm] cày
Dòng [C] máu đã chảy miệt [F] mài
Xin lời [Bb] ru xua hãi hùng [C] đi
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn
2. Tôi xin đa [Dm] tạ dòng [Gm] máu thắm đỏ ruộng [Dm] cày
Dòng [Bb] máu đã [C] chảy miệt [F] mài
Trên đồng [Bb] sâu hay trên nương [A7] lúa
Xanh xanh [G] thẵm mắt em [Dm] thơ
Xin đa [Bb] tạ mẹ [Gm] quê nắng đã mù [Dm] lòa
Mẹ [C] quê nức nở lệ [F] nhòa
Nắng hạ [Bb] vàng rơi phủ bờ [C] vai
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn
[F] Tôi xin đa tạ lời [A7] ca nở hoa ân [Dm] tình
Lời [Gm] ru giữ quê hương [C] mình
Nắng hạ [A7] vàng rưng rưng mây [Dm] trắng
Ôi mây [G] xõa tóc nghiêng [Dm] nghiêng
Xin đa [Bb] tạ ngày [Gm] nao súng phải thẹn [Dm] thùng
Ngày [C] nao súng phải lạnh [F] lùng
Xin lời [Bb] ru xua hãi hùng [C] đi
Lời ai [A7] ru gió hiu hiu [Dm] buồn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com