1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đá xanh

Cuộn trang

[F] Như viên [Dm] đá trong [Gm] lòng cát êm đại [C7] dương [F] Say nghi [Dm] ngút mây [Gm] trời [C7] [Fm] Không như đá trong lòng suối mau thành [C7] rêu Đá [Fm] nuôi mộng tình yêu tuyệt [C7] vời. Ngày ngày đợi [Fm] nắng lên bờ [C7] xanh cao [Fm] vút Ngày nào chợt [C#] gió mưa về [C7] che khung [Fm] trời Đá [Ab] không [C7][F] rời [F] Rồi ngày xanh ngày xanh qua nhanh Rồi ngày xanh qua nhanh Ngày hè đã nứt [C7] khô trên môi Còn lại tiếc [F] thôi. [F] Như viên [Dm] đá lưng [Gm] mềm vuốt ve tình [C7] nhân [F] Nuôi mộng [Dm] ước lâu [Gm] bền [C7] [Fm] Nhưng viên đá nay thành đá xanh thủy [C7] chung Đá [Fm] rơi dọc sườn cao lưng [C7] đồi Ngày ngày đợi [Fm] chết trong lùm [C7] cây u [Fm] uất Ngày ngày nằm [C#] nhớ ân tình [C7] sâu muôn [Fm] đời Đá [Ab] không [C7] đổi [F] dời [F] Tình, tình ơi tình ơi mênh mông Tình, tình ơi mênh mông Dòng lệ nóng đã [C7] trôi trong tim Còn lại xót [F] xa. [F] Như viên [Dm] đá lưng [Gm] tròng mắt quan tài [C7] tươi [F] Ôi mộng [Dm] đã tan [Gm] rồi [C7] [Fm] Như viên đá nay thành đá trên mộ [C7] bia Đá [Fm] im lìm ngàn thu rêu [C7] mờ Người tình giờ [Fm] đã quên tình [C7] sâu xa [Fm] vắng Người tình giờ [C#] đã quên tình [C7] sâu muôn [Fm] đời Đá [Ab] không [C7] ngỏ [F] lời [F] Sầu, sầu ơi sầu ơi thiên thu Sầu, sầu ơi thiên thu Ngày dòng máu đã [C7] loang trên môi Lạnh mộ đá [F] thôi.

Video hướng dẫn