highlight chords
[Em] She's crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
Intro: [Em][D]-[Em][D] - [Em] [D] [B] [Em] - [Em] [D] [B] [Em]

1. [Em] She's crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
I'm crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool

Instrument: [Em] [D] [B] [Em] - [Em] [D] [B] [Em]

2. [Em] She's crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
I'm crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool

Spoken: [Em] She's [C] crazy about her [D] daddy
[Em] oh she believes in him, she [D] loves her [B] daddy

Instrument: [Em] [D] [B] [Em] - [Em] [D] [B] [Em]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Daddy cool

Frank Farian , George Reyam
[Em] She's crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
Intro: [Em][D]-[Em][D] - [Em] [D] [B] [Em] - [Em] [D] [B] [Em]

1. [Em] She's crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
I'm crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool

Instrument: [Em] [D] [B] [Em] - [Em] [D] [B] [Em]

2. [Em] She's crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
I'm crazy like a [D] fool, [B] what about it Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool
Daddy, Daddy [D] Cool, [B] Daddy, Daddy [Em] Cool

Spoken: [Em] She's [C] crazy about her [D] daddy
[Em] oh she believes in him, she [D] loves her [B] daddy

Instrument: [Em] [D] [B] [Em] - [Em] [D] [B] [Em]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn