1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đại bác ru đêm

Cuộn trang

Đại [Am] bác đêm [Dm] đêm dội về thành [C] phố Người phu quét [G] đường dừng chổi đứng [Am] nghe Đại bác qua [C] đây đánh thức mẹ [Am] dậy Đại bác qua [Dm] đây con thơ buồn [G] tủi Nửa đêm sáng [Em] chói hỏa châu trên núi [Am] Đại bác đêm [Dm] đêm dội về thành [C] phố Người phu quét [G] đường dừng chổi đứng [Am] nghe Từng chuyến bay [C] đêm con thơ giật [Am] mình Hầm trú tan [Dm] hoang ôi da thịt [G] vàng Từng đêm chong [Em] sáng là mắt quê [Am] hương Đại bác đêm [Dm] đêm dội về thành [C] phố Người phu quét [G] đường dừng chổi đứng [Am] nghe Đại bác đêm [C] đêm tương lai rụng [Am] vàng Đại bác như [Dm] kinh không mang lời [G] nguyện Trẻ thơ quên [Em] sống từng đêm nghe ngóng [Am] Đại bác đêm [Dm] đêm dội về thành [C] phố Người phu quét [G] đường dừng chổi đứng [Am] nghe Đại bác đêm [C] đêm ru da thịt [Am] vàng Đại bác nghe [Dm] quen như câu dạo [G] buồn Trẻ con chưa [Em] lớn để thấy quê [Am] hương Hàng vạn tấn [G] bom trút xuống đầu [Am] làng Hàng vạn tấn [Dm] bom trút xuống ruộng [G] đồng Cửa nhà Việt [Em] Nam cháy đỏ cuối [Am] thôn Hàng vạn chuyến [G] xe, claymore lựu [Am] đạn Hàng vạn chuyến [Dm] xe mang vô thị [G] thành Từng vùng thịt [Em] xương có mẹ có [Am] em

Video hướng dẫn