highlight chords
1. [F] Nǐ de lèi guāng [Dm] róu ruò zhōng dài [F] shāng
[Bb] Cǎn bái de [Am] yuè wān wān [Gm7] gōu zhù guò [C] wǎng
[F] Yè tài [Am] màn cháng [Bb] níng jié chéng le [Am] shuāng
Shì [C] shuí zài gé [Gm7] lóu shàng bīng lěng dì jué [C] wàng

[F] Yǔ qīng qīng dàn [Dm] zhū hóng sè de [F] chuāng
[Bb] Wǒ yì shēng [F] zài zhǐ shàng [Gm7] bèi fēng chuī [C] luàn
[Bb] Mèng zài [Am] yuǎn fāng [Bb] huà chéng yì lu [Am] xiāng
[Bb] Suí fēng piāo [C] sàn nǐ de [F] mú yàng

Chorus: Jú huā [F] cán mǎn dì [Bb] shāng nǐ de [C] xiào róng yǐ fàn [Am] huáng
[Bb] Huā luò rén duàn [Gm7] cháng wǒ xīn shì jìng jìng [C] tǎng
Běi fēng [F] luàn yè wèi [Bb] yāng nǐ de [Am] yǐng zi jiǎn bú [Bb] duàn
[Am] Tú liú wǒ [Dm] gū dān zài hú [Bb] miàn [C] chéng [F] shuāng

2. [F] Huā yǐ xiàng wǎn [Dm] piāo luò le càn [F] làn
[Bb] Diāo xiè de [Am] shì dào shàng [Gm7] mìng yùn bù [C] kān
[F] Chóu mò [Am] dù jiāng [Bb] qiū xīn chāi liǎng [Am] bàn
Pà [C] nǐ shàng bù [Gm7] liǎo àn yí bèi zi yáo [C] huàng

[F] Shuí de jiāng shān [Dm] mǎ tí shēng kuáng [C luàn
[Bb] Wǒ yì shēn de [F] róng zhuāng hū [Gm7] xiào cāng [C] sāng
[Bb] Tiān wēi [Am] wēi liàng [Bb] nǐ qīng shēng dì [Am] tàn
[Bb] Yí yè chóu [C] chàng rú cǐ [F] wéi wǎn

Chorus: Jú huā [F] cán mǎn dì [Bb] shāng nǐ de [C] xiào róng yǐ fàn [Am] huáng
[Bb] Huā luò rén duàn [Gm7] cháng wǒ xīn shì jìng jìng [C] tǎng
Běi fēng [F] luàn yè wèi [Bb] yāng nǐ de [Am] yǐng zi jiǎn bú [Bb] duàn
[Am] Tú liú wǒ [Dm] gū dān zài hú [Bb] miàn [C] chéng [F] shuāng
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đài Hoa Cúc (Ju Hua Tai - 菊花台 )

Jay chou
1. [F] Nǐ de lèi guāng [Dm] róu ruò zhōng dài [F] shāng
[Bb] Cǎn bái de [Am] yuè wān wān [Gm7] gōu zhù guò [C] wǎng
[F] Yè tài [Am] màn cháng [Bb] níng jié chéng le [Am] shuāng
Shì [C] shuí zài gé [Gm7] lóu shàng bīng lěng dì jué [C] wàng

[F] Yǔ qīng qīng dàn [Dm] zhū hóng sè de [F] chuāng
[Bb] Wǒ yì shēng [F] zài zhǐ shàng [Gm7] bèi fēng chuī [C] luàn
[Bb] Mèng zài [Am] yuǎn fāng [Bb] huà chéng yì lu [Am] xiāng
[Bb] Suí fēng piāo [C] sàn nǐ de [F] mú yàng

Chorus: Jú huā [F] cán mǎn dì [Bb] shāng nǐ de [C] xiào róng yǐ fàn [Am] huáng
[Bb] Huā luò rén duàn [Gm7] cháng wǒ xīn shì jìng jìng [C] tǎng
Běi fēng [F] luàn yè wèi [Bb] yāng nǐ de [Am] yǐng zi jiǎn bú [Bb] duàn
[Am] Tú liú wǒ [Dm] gū dān zài hú [Bb] miàn [C] chéng [F] shuāng

2. [F] Huā yǐ xiàng wǎn [Dm] piāo luò le càn [F] làn
[Bb] Diāo xiè de [Am] shì dào shàng [Gm7] mìng yùn bù [C] kān
[F] Chóu mò [Am] dù jiāng [Bb] qiū xīn chāi liǎng [Am] bàn
Pà [C] nǐ shàng bù [Gm7] liǎo àn yí bèi zi yáo [C] huàng

[F] Shuí de jiāng shān [Dm] mǎ tí shēng kuáng [C luàn
[Bb] Wǒ yì shēn de [F] róng zhuāng hū [Gm7] xiào cāng [C] sāng
[Bb] Tiān wēi [Am] wēi liàng [Bb] nǐ qīng shēng dì [Am] tàn
[Bb] Yí yè chóu [C] chàng rú cǐ [F] wéi wǎn

Chorus: Jú huā [F] cán mǎn dì [Bb] shāng nǐ de [C] xiào róng yǐ fàn [Am] huáng
[Bb] Huā luò rén duàn [Gm7] cháng wǒ xīn shì jìng jìng [C] tǎng
Běi fēng [F] luàn yè wèi [Bb] yāng nǐ de [Am] yǐng zi jiǎn bú [Bb] duàn
[Am] Tú liú wǒ [Dm] gū dān zài hú [Bb] miàn [C] chéng [F] shuāng

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn