1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Đám cưới chuột

Cuộn trang

[Am] Ai mang cá đến [C] cho con mèo hoang tàn [Am] ác [C] [Am] Ai mang cá đến [C] cho con mèo hoang say [Am] mèm [C] [Am] Lang thang dưới gốc [C] cây có một anh chuột [Am] nhắt [C] [Am] Lang thang chốn bãi [C] hoang có một cô chuột [Am] đồng. [F] Ai, [Ab] ai, [C#] ai, [C] ai [F] Rước [Ab] dâu [C#] tưng [C] bừng [F] Một mình [Eb] ta cô đơn [C#] chốn góc [C] hang. [Am] Bao nhiêu trống với [C] chiêng tưng bừng vui rộn [Am][C] [Am] Bao nhiêu phướn với [C] hoa quay cuồng đến ngợp [Am] trời [C] [Am] Ung dung ngắm rước [C] hoa có một con mèo [Am] béo [C] [Am] Ngân nga mấy khúc [C] ca có một con chuột [Am] gầy.

Video hướng dẫn